Центр післядипломної освіти і підвищення кваліфікації

Напрями роботи:

 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, працівників підприємств та установ регіону; проведення тренінгів.
  Програми та розклади
  До уваги студентів, викладачів та практичних діячів провідних підприємств та установ !!!Центром післядипломної освіти і підвищення кваліфікації проводяться курси підвищення кваліфікації кадрід провідних установ регіону та факультативні дисципліни для студентів:

  «Створення та адміністрування дистанційного навчального курсу на базі платформи MOODLE».

  Програма курсів підвищення кваліфікації розроблена зі спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» деканом факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки, доц., к.т.н. Тарасюк Вікторією Павлівною. Розклад.

  «1C. Підприємство 8».

  Програма курсів підвищення кваліфікації розроблена зі спеціальності «Облік і оподаткування» інженером Центру інформаційних комп’ютерних технологій ДВНЗ «ДонНТУ» Коротєєвою Оленою Геннадіївною. Розклад.

  «Англійська мова ділового спілкування в менеджменті».

  Програма курсів підвищення кваліфікації розроблена зі спеціальності «Менеджмент» галузі знань «Управління та адміністрування» викладачами – доц., к.пед.н. Кабанець Мариною Миколаївною, ст. викл. Скирдою Аллою Євгенівною (каф. мовної підготовки).

  «Німецька мова ділового спілкування в менеджменті».

  Програма курсів підвищення кваліфікації розроблена зі спеціальності «Менеджмент» галузі знань «Управління та адміністрування» викладачами – доц., к.пед.н. Кабанець Мариною Миколаївною, ст. викл. Верещак Оксаною Павлівною (каф. мовної підготовки).

  «Сучасна металургія».

  Програма курсів підвищення кваліфікації розроблена зі спеціальності «Металургія» викладачами кафедри прикладної механіки і матеріалознавства.

  «Розвиток теплоенергетики із залученням сучасних IT-технологій».

  Програма курсів підвищення кваліфікації розроблена зі спеціальності «Теплоенергетика» викладачами кафедри електричної інженерії.

  «Бізнес-адміністрування»

  Програма курсів підвищення кваліфікації розроблена зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» кафедри міжнародної економіки і бізнес-адміністрування.

  «Хімічна технологія і захист навколишнього середовища».

  Програма курсів підвищення кваліфікації розроблена зі спеціальності «Екологія» викладачами кафедр «хімічна технологія» та «природоохоронна діяльність».

  Щороку Інститутом післядипломної освіти за результатами моніторингу потреб населення, яке бажає підвищити кваліфікацію оголошує новий набір на курси, в рамках ліцензії ДонНТУ.

  Для надання пропозицій та більш детальної інформації можна звертатись за адресою: м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2, ауд.1.223, тел. 050-012-92-48, e-mail: ipd.kr.ua@gmail.com

   

 • Навчання, перекваліфікація та проведення курсів для незайнятого населення.
  Програми
  На 2016р. Інститутом післядипломної освіти розроблено робочі навчальні плани з програми підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів незайнятого населення:«Аудитори та кваліфіковані бухгалтери» (код 2411.2)

  «Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)» (код 3121)

  «Професіонали в галузі програмування» (код 2132)

  «Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління» (код 1475.4)

  «Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу» (код 1477.1)

  «Економісти» (професійна назва робіт «Економіст з планування») (код 2441.2)

 • Проведення факультативних дисциплін для студентів.
  Програми
  Щороку Донецьким національним технічним університетом за бажанням студентів проводяться факультативні дисципліни.Відповідно до Указу Президента 2016р. – рік англійської мови в Україні. З метою розширення доступу наших співробітників до світових наукових, соціальних, культурних можливостей Донецьким національним технічним університетом розроблено комплекс заходів на 2016рік.Центром післядипломної освіти і підвищення кваліфікації ІПО ДВНЗ «ДонНТУ» оголошено набір на навчання з англійської мови рівня Beginner, Intermediate, UpperIntermediate.

  Для можливості участі в програмах міжнародного співробітництва ДВНЗ «ДонНТУ» також оголошено набір на навчання з німецької мови рівня Anfänger.