«Публічне управління: проведення реформи в Україні»

23-10-2017    Іпо , konf    334   

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

(м. Покровськ, Україна)

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Магістратура державного управління

Кафедра економічної теорії, державного управління та адміністрування

Кафедра історії та права

проводить 15-16 листопада 2017 року

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«Публічне управління: проведення реформи в Україні»

 

Рекомендоване коло питань*:

Історичні аспекти становлення незалежності України.

Соціальна політика: історична ретроспектива та сучасний стан.

Українське суспільство в умовах трансформацій: нові дослідження.

Реформування законодавства у контексті євроінтеграційних прагнень України.

Децентралізація влади у процесі реформування діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

Економічний та культурний потенціал держави.

 Державно-приватне партнерство: перспективи розвитку в Україні.

Бюджетна політика держави.

Публічне адміністрування та державно-управлінська діяльність.

Проблеми забезпечення ефективності державної влади і публічного управління.

Міжнародна діяльність. Міжнародне публічне управління.

Зарубіжний досвід державного управління.

Реформа державної служби – шлях до євроінтеграції.

*Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути розширена (згідно наукових інтересів авторів) у рамках теми конференції.

 

Для участі у конференції до 15 листопада 2017 року на електронну адресу оргкомітету nnіpo@donntu.edu.ua необхідно надіслати:

а) заявку на участь за зразком (надсилається відсканований варіант);

б) матеріали (тези);

в) відскановану рецензію щодо участі у роботі конференції та публікації матеріалів за підписом рецензента, завірену печаткою (для студентів, аспіратів і викладачів, які не мають наукового ступеня);

г) відскановану квитанцію сплати оргвнеску.

 

Оргкомітет конференції: Голова оргкомітету – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ДВНЗ «ДонНТУ» Башков Є.О. Заступник – к.ю.н., директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ДВНЗ «ДонНТУ» Ганич О.А. (+380)50) 945-17-77). Члени оргкомітету: к.е.н., зав. каф. економічної теорії, державного управління та адміністрування ДВНЗ «ДонНТУ» Оленцевич Н.В. (+380)50) 478-53-34); к.і.н., в.о. зав. каф. історії та права ДВНЗ «ДонНТУ» Дмитрик І. О. (+380)66) 725-11-13).

Секретар – Бєлобородова Анна Камілівна (+380)50) 919-88-62).

 

Адреса оргкомітету: 85300, Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Магістратура державного управління, кімн. 1.223; е-mail: nnіpo@donntu.edu.ua, тел. (+380)50-012-92- 48).

Тел. секретаря оргкомітета (+380)50-919-88- 62). Детальніше.