Магістратура державного управління наукова-практична конференція

Міністерство освіти і науки України
 ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
(м. Покровськ Україна)
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
Магістратура державного управління

проводить 29-30 листопада 2016 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію

 «Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи»

присвячену відзначенню 20-ї річниці заснування Магістратури державного управління в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Рекомендоване коло питань*:

 • Історичні аспекти становлення незалежності України.
 • Передумови прийняття та загальні засади Конституції України.
 • Реформування законодавства у контексті євроінтеграційних прагнень України.
 • Децентралізація влади у процесі реформування діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади.
 • Економічний та культурний потенціал держави.
 • Бюджетна політика держави.
 • Публічне адміністрування та державно-управлінська діяльність.
 • Міжнародна діяльність. Міжнародне публічне управління.
 • Зарубіжний досвід державного управління.
 • Реформа державної служби – шлях до євроінтеграції.

*Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути розширена (згідно наукових інтересів авторів) у рамках теми конференції.

Організатори конференції запрошують до участі студентів, курсантів, слухачів магістратури державного управління, молодих вчених, науковців, викладачів навчальних закладів, державних службовців, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Для участі у конференції до 30 листопада 2016 року на електронну адресу оргкомітету nnіpo@donntu.edu.ua  необхідно надіслати:

 • а) заявку на участь за зразком (надсилається відсканований варіант);
 • б) матеріали (тези);
 • в) відскановану рецензію щодо участі у роботі конференції та публікації матеріалів за підписом рецензента, завірену печаткою (для студентів, аспіратів і викладачів, які не мають наукового ступеня);
 • г) відскановану квитанцію сплати оргвнеску.

Деталі конференції