Документи, необхідні для відрядження за кордон

 • Заява на ім’я ректора візується завідувачем кафедри, відділом міжнародних зв’язків та погоджується з відділом кадрів, бухгалтерією, юристом та підписується ректором.
 • Технічне завдання візується завідувачем кафедри та затверджується проректором з міжнародних зв’язків.
 • Запрошення приймаючої сторони та його переклад на українську мову (якщо переклад нотаріально не завірений, він візується у відділі міжнародних зв’язків).
 • Направлення (якщо відрядження передбачає стажування) затверджується проректором з міжнародних зв’язків.
 • Індивідуальний план (якщо відрядження передбачає стажування) візується завідувачем кафедри та затверджується проректором з міжнародних зв’язків.
 • Заява на ім’я ректора візується науковим керівником, завідувачем кафедри, завідувачем аспірантури, відділом міжнародних зв’язків та погоджується з відділом кадрів, бухгалтерією, юристом та підписується ректором.
 • Технічне завдання візується науковим керівником та затверджується проректором з наукової роботи.
 • Запрошення приймаючої сторони та його переклад на українську мову (якщо переклад нотаріально не завірений, він візується у відділі міжнародних зв’язків).
 • Направлення (якщо відрядження передбачає стажування) затверджується проректором з наукової роботи.
 • Індивідуальний план (якщо відрядження передбачає стажування) візується науковим керівником, завідувачем кафедри та затверджується проректором з наукової роботи.

 • Заява на ім’я ректора візується деканом, відділом міжнародних зв’язків та підписується ректором.
 • Технічне завдання візується деканом та затверджується проректором з міжнародних зв’язків.
 • Запрошення приймаючої сторони та його переклад на українську мову (якщо переклад нотаріально не завірений, він візується у відділі міжнародних зв’язків).
 • Направлення (якщо відрядження передбачає включене навчання) затверджується проректором з міжнародних зв’язків.
 • Індивідуальний план (якщо відрядження передбачає включене навчання) візується деканом та затверджується проректором з міжнародних зв’язків.

Документи, необхідні після повернення з закордону

Звіт про закордонне відрядження (.doc)

Важлива інформація

Оформлення наказу на відрядження триває до 1 тижня, прохання подавати документи до канцелярії заздалегідь.

Звіт про відрядження необхідно подати у відділ міжнародних зв’язків протягом 5 днів після повернення.