Євген Іванович Збиковський

доцент, к.т.н., завідувач кафедри хімічних технологій

Коло наукових інтересів

Підземна газифікація вугілля, поліпшення якості коксу, моделювання
хімічних та енергетичних технологій в хімічній промисловості

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: yevhen.zbykovskyi@donntu.edu.ua

Ірина Борисівна Швець

проректор з міжнародних зв’язків, д.е.н., професор

Коло наукових інтересів

Регламентація роботи персоналу підприємств, нормування праці,
ефективність формування та використання персоналу

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: int_vice_rect@donntu.edu.ua

В'ячеслав Юрійович Каулін

к.т.н., доцент кафедри хімічних технологій

Коло наукових інтересів

Хімічна переробка палива, вуглецевих композитних матеріалів, полімерних композиційних матеріалів

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: viacheslav.kaulin@donntu.edu.ua

Ігор Іванович Швець

доцент, кандидат хімічних наук

Коло наукових інтересів

Комплексна переробка низькоякісного палива в широкий спектр хімічних продуктів.
Підвищення міцності металургійного коксу. Контроль якості води.

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: ihor.shvets@donntu.edu.ua

Ірина Григорівна Крутько

доцент, кандидат технічних наук

Коло наукових інтересів

Створення нових полімерних матеріалів із заданими технологічними та експлуатаційними властивостями на основі кам'яновугільних пеков з метою використання їх в якості прекурсорів для одержання різних вуглецевих матеріалів: конструкційних полімерних пекокомпозитів, вуглецевих волокон, пористих матеріалів, адсорбентів.

Дослідження властивостей вуглеводних водних емульсій (нафтових і кам'яновугільних), їх стійкості і способів руйнування для ефективного способу очистки різних забруднених вод.

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: iryna.krutko@donntu.edu.ua

Ірина Ігорівна Данило

аспірант кафедри «Хімічні технології»

Коло наукових інтересів

Газонаповнені вуглецеві композити; дослідження модифікованого кам'яновугільного пеку як полімерної матриці для вуглеводневих пін

Контактна інформація

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: daniryna@ukr.net