Команда

Євген Іванович Збиковський

доцент, к.т.н., завідувач кафедри хімічних технологій

Коло наукових інтересів

Підземна газифікація вугілля, поліпшення якості коксу, моделювання
хімічних та енергетичних технологій в хімічній промисловості

Контактна інформація,  e-mail

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: yevhen.zbykovskyi@donntu.edu.ua


Ірина Борисівна Швець

проректор з міжнародних зв’язків, д.е.н., професор

 

Коло наукових інтересів

Регламентація роботи персоналу підприємств, нормування праці,
ефективність формування та використання персоналу

Контактна інформація,  e-mail

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: int_vice_rect@donntu.edu.ua


В’ячеслав Юрійович Каулін

к.т.н., доцент кафедри хімічних технологій

Коло наукових інтересів

Хімічна переробка палива, вуглецевих композитних матеріалів,
полімерних композиційних матеріалів

Контактна інформація,  e-mail

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: viacheslav.kaulin@donntu.edu.ua


Ігор Іванович Швець

доцент, кандидат хімічних наук

 

Коло наукових інтересів

Комплексна переробка низькоякісного палива в широкий спектр хімічних продуктів.
Підвищення міцності металургійного коксу. Контроль якості води.

Контактна інформація,  e-mail

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: ihor.shvets@donntu.edu.ua


Ірина Григорівна Крутько

доцент, кандидат технічних наук

 

Коло наукових інтересів

Створення нових полімерних матеріалів із заданими технологічними та експлуатаційними властивостями на основі кам’яновугільних пеков з метою використання їх в якості прекурсорів для одержання різних вуглецевих матеріалів: конструкційних полімерних пекокомпозитів, вуглецевих волокон, пористих матеріалів, адсорбентів.

Дослідження властивостей вуглеводних водних емульсій (нафтових і кам’яновугільних), їх стійкості і способів руйнування для ефективного способу очистки різних забруднених вод.

Контактна інформація,  e-mail

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: iryna.krutko@donntu.edu.ua


Ірина Ігорівна Данило

аспірант кафедри «Хімічні технології»

 

Коло наукових інтересів

Газонаповнені вуглецеві композити; дослідження модифікованого кам’яновугільного пеку як полімерної матриці для вуглеводневих пін

Контактна інформація,  e-mail

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна

e-mail: daniryna@ukr.net