За підтримкою Міністерства освіти і науки України

 

 

Назва проекту: «Англійська мова для університетів»

Національний спільний проект                               

Пріоритет – підвищення рівня володіння англійською мовою в українських університетах

Тривалість проекту: грудень 2013 – 2018 рр.

Донецький національний технічний університет приєднався до проекту у травні 2017 року.

Цільова  група: студенти, викладачі англійської мови, викладачі фахових дисциплін, які викладають англійською мовою.

Головний менеджер англомовних програм:

Simon Etherton

Саймон Етертон (Британська Рада, Україна)

Головний менеджер проекту:

Жанна Севастьянова (Британська Рада, Україна) 
Контакти:

тел.: +380 44 490 5600
факс: +380 44 490 5605

BCTN (Internal) 543 1246
E-mail: zhanna.sevastianova@britishcouncil.org.ua

Проект має на меті допомогти Україні здійснити трансформаційну зміну рівня англійської мови серед викладацького складу та студентів університетів, що надасть їм можливість брати участь у міжнародних проектах.

Мета проекту полягає в тому, щоб допомогти Україні створити власну стабільну навчально-методичну базу для студентів, які б навчали студентів до рівня B2 або C1 відповідно до Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти; запровадити стандарти володіння англійською мовою.

Учасники проекту:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ;
 • Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів;
 • Харківський національний технічний університет (Харківський політехнічний інститут), м. Харків;
 • Національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава;
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;
 • Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, м. Одеса;
 • Донецький національний університет, м. Вінниця;
 • ВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпро;
 • Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси;
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль;
 • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ;
 • Ужгородський національний університет, м. Ужгород;
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ;
 • Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя;
 • Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів;
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк;
 • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ;
 • Донецький національний технічний університет, м. Покровськ;
 • Луганський національний аграрний університет, м. Харків;
 • Маріупольський державний університет, м Маріуполь;
 • Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь.

Напрями діяльності за проектом:

 • Представники Британської Ради та експерти з Великої Британії відвідали університети та провели базове дослідження щодо стану вивчення англійської мови, а також викладання спеціальних дисциплін англійською мовою;
 • Експерти представили звіт за результатами базового дослідження представникам Міністерства освіти і науки України, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та керівництву університетів-учасників;
 • На підставі результатів дослідження було розроблено план дій щодо вдосконалення викладання та вивчення англійської мови;
 • Проводяться школи професійного розвитку для викладачів англійської мови професійного спрямування, викладачів фахових дисциплін, які викладають англійською мовою.

 

Очікувані результати:

Розробка національної стратегії МОН, в основі якої – розширення ролі англійської мови як один з пріоритетів національної освітньої політики у вищій освіті. Стратегія повинна включати керівні принципи політики на всіх рівнях – програму навчання, методологію та оцінку, а також фінансову підтримку для ресурсного забезпечення та перепідготовки кадрів.