Розробка навчальних планів для нової спеціалізації: магістр інженерії з проектування мікросистем

Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні

159184-2009-TEMPUS-SE-JPCR

Міжнародна мережа для модернізації туристичної освіти та розвитку академічної мобільності

144641-TEMPUS-1-2008-1-FITEMPUS-JPCR
Розробка навчальних планів для нової спеціалізації: магістр інженерії з проектування мікросистем

Встановлення механізмів співпраці та взаємодії між університетами та промисловістю на регіональному рівні як елемент розвитку стратегії університетів

UM_JEP – 27085-2006
Розробка навчальних планів для нової спеціалізації: магістр інженерії з проектування мікросистем

Розширення мережі співробітництва університетів і підприємств в Східній Україні в області економіки та управління

СD-JEP 27238-2006

Створення в ДонНТУ системи післядипломної освіти для фахівців з управління персоналом та економіки праці, що відповідає європейським стандартам вищої освіти

DDCT – UKR – 3C6 – 900