Гірничий факультет

Декан гірничого факультету:    д.т.н., проф., професор кафедри розробки родовищ корисних копалин Подкопаєв С.В.

Перший заступник декана гірничого факультету: к.т.н.,  доц., доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин  Негрій С.Г.

Заступник декана гірничого факультету: Старший викладач кафедри охорони праці Тюрін Є.А.

Сучасна структура факультету включає 5 кафедр :

 • «Охорона праці». Завідувач кафедри - д.т.н., проф. Александров С.М
 • «Розробка родовищ корисних копалин». Завідувач кафедри - д.т.н., проф. Ефремов І.О.
 • «Геодезія та будівництво підземних споруд». Завідувач кафедри - к.т.н., доц. Фролов О.В.
 • «Геологія, розвідка та збагачення корисних копалин». Завідувач кафедри - д.г-м.н., проф. Альохін В.І
 • «Історія та право». Завідувач кафедри – к.і.н., доц. Дмитрик І.О
У 1921 році в м. Сталіно був організований Донецький гірничий технікум, який мав статус вищого навчального закладу. У 1926 році технікум був реорганізований у Донецький гірничий інститут (ДГІ) і першим його керівником став директор- організатор Донецького гірничого технікуму Пугач І.М., який у 1941 році за заслуги у створенні першого гірничого інституту в Донбасі був нагороджений орденом В.І. Леніна.
Головним завданням інституту була підготовка кадрів інженерно-технічних робітників для гірничої промисловості Донбасу.
Становлення ДГІ зумовило подальший науково-технічний розвиток регіону, формування плеяди вчених технічного профілю, перетворенню Донбасу у потужний науковий промисловий центр нашої держави.
Основою інституту був гірничий факультет, який був створений на початку 1923–1924 навчального року. Першим його деканом був Бєлов В.І.
Перший випуск гірничих інженерів відбувся у 1924 році.
У 1929-30 роках на факультеті створювались нові кафедри – на базі гірничої було створено кафедри розробки родовищ корисних копалин, шахтне будівництво, геодезомаркшейдерської справи, рудникової вентиляції і гірничорятувальної справи.
З перших років існування факультету його вчені робили вагомий внесок у розвиток гірничої промисловості Донбасу. Крім підготовки кадрів інженерів, викладачі працювали на різноманітних курсах з підвищення кваліфікації маркшейдерів, гірничих майстрів, начальників дільниць, керівників шахт і рудників Донбасу, Уралу, Сибіру, Москви, Північного Кавказу.
У 1929 році в інституті було відкрито аспірантуру, а у 1935 р. відбувся перший захист кандидатської дисертації. Для знайомства з передовими методами виробництва аспіранти-гірники стажувались на вугільних підприємствах Рурського басейну Німеччини.
У 1935 р. ДГІ був перейменований у Донецький індустріальний інститут. Гірничий факультет все більше стає центром гірничої науки. Вчені факультету займалися питаннями модернізації техніки, удосконалення технолоій виробничого процесу у гірничій промисловості.

simvolika_gf
У різні роки на факультеті велась підготовка фахівців за такими спеціальностями і спеціалізаціями: експлуатація підземних родовищ корисних копалин, збагачення корисних копалин, гірниче машинобудування, будівництво гірничих підприємств, гірнича електромеханіка, розробка пластових родовищ корисних копалин, вищі інженерні курси (ВІК), збагачення вугілля, інженерно-педагогічні курси, маркшейдерська справа, підземна газифікація вугільних родовищ, гідровідбійка вугілля, геологія і розвідка корисних копалин, технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин, управління гірничими підприємствами, екологія і охорона навколишнього середовища, розробка родовищ корисних копалин, геомеханічні процеси гірничого виробництва, охорона праці в гірничому виробництві.
Велика заслуга у формуванні й становленні гірничого факультету у передвоєнні роки належить декану О.М. Найдишу. У 1939 р. захистив кандидатську дисертацію й одночасно із завідуванням кафедрою РРКК керував факультетом. Під час війни доцент О.М. Найдиш працював у Кузбасі, де обіймав посаду заступника начальника технічного відділу комбінату. В 1945р. був призначений заступником директора інституту ДНІ, що підпорядковувався Наркомату вугільної промис-ловості, а у 1958р. повернувся на кафедру РРКК, де почав займатися теоретичними питаннями розкриття й підготовки шахтних полів, які пізніше стали основою докторської дисертації.
Після О.М. Найдиша посаду декана гірничого факультету у різні роки обіймали такі відомі вчені: М.Г. Єльяшевич (1941–1943р.), В.К. Мєдунов (1943–1962р.), О.О. Денисенко (1963–1965р.).
З 1966 р. до 1968 р. деканом був д.т.н., професор М.П. Зборщик. Заслужений працівник вищої школи УРСР. Академік Інженерної академії СРСР, Лауреат премій Ради Міністрів СРСР і Державної премії України. Засновник наукового напряму- «Охорона в регіональних зонах розвантаження гірничих виро-бок глибоких вугільних шахт». Автор двох наукових відкриттів і нової біогеохімічної теорії самоза-горання вугілля і вуглисто-глинистих порід. Автор тритомного навчального посібника «Геомеханіка підземної розробки вугільних пластів», в перекладі виданого в Китаї.
З 1969 по 1971р. деканом був відомий вчений, д.т.н., проф., заслужений діяч науки України, член Академії гірничих наук України К.Ф.Сапицький. У 1945р. вступив до ДІІ, де здобув кваліфікацію “гірничий інженер”. У 1954р. захистив кандидатську, у 1969р.-докторську дисертацію.

У 1960-1961р. працював заступником головного інженера тресту «Торезантрацит». Пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри РРКК. Працював начальником навчальної частини ДІІ, деканом Торезького загальнотехнічного факультету. Підготував 26 кандидатів і 3 доктори технічних наук. Наукові інтереси питання вдосконалення технології та техніки видобутку вугілля, створення технологічних схем безлюдного виймання тонких пластів. Отримав 25 авторських посвідчень на винаходи. Автор 210 друкованих наукових праць і кількох художніх творів: роману, повістей, п'єс на шахтарську тематику. Нагороджений орденом і двома медалями, кавалер знаку «Шахтарська слава».

У 1972–1981 рр. К.Ф. Сапицького на посаді декана змінив к.т.н., доцент В.П. Прокоф'єв.
З 1981 по 1986 р. деканом д.т.н., проф. К.В.Кошелєв, який з 1973р. працював в ДПІ. Спочатку завідував кафедрою шахтного і підземного будівництва, з 1977 по 1999р.- кафедрою фізики гірських порід і геомеханіки. Засновник наукової школи з підвищення стійкості гірничих виробок на великих глибинах за рахунок використання способу їх охорони, який базується на використанні несучої здатності породного масиву, шляхом його локальної розвантаження від підвищених напруг. Підготував 12 кандидатів технічних наук. Автор 6 монографій та 250 наукових статтей. Його наукові досягнення відзначені срібною медаллю ВДНГ СРСР, преміями Мінвуглепрому та Держбуду СРСР.
З 1986 по 1994 рр. факультет очолив д.т.н., проф. С.М.Александров— досвідчений виробничник, який раніше працював гірничим майстром, начальником дільниці, помічником головного інженера та начальника шахти. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію, працював директором шахти ім. Ворошилова тресту «Артемвугілля», у 1976 р.— обрано завідувачем сектора МакНДІ з боротьби з пилоутворенням на крутих пластах. З 1977 по 1979 рр.— головний інженер шахти «Анадирська» тресту «Північсхідвугілля». З 1979р. у ВНЗ працює старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, деканом ГФ, директором гірничого інституту, проректором ДонНТУ, професором кафедри ОПіА. Нагороджений орденом Леніна, бронзовою медаллю ВДНГ, лауреат Ленінської премії.
Наступним деканом став д.т.н., проф. Ю.В.Бондаренко. У 1963р. він закінчив ДПІ і розпочав трудову діяльність гірничим майстром на шахті ім.М.Ізотова. Навчався в аспірантурі ДПІ та після захисту кандидатської дисертації кілька років працював старшим науковим співробітником в Горлівському відділенні Донецького науково-дослідного вугільного інституту. З 1975р. знову працює в ДПІ- спочатку доцентом, потім професором кафедри РРКК. У 80 роки працював професором Аннабинського національного університету (Алжир). Потім працює професором кафедри РРКК і у 1994р. Ю.В.Бондаренко був обраний деканом ГФ. Під його керівництвом на факультеті відбулися суттєві зрушення, які кардинально змінили обличчя факультету, який перетворився на один із провідних в університеті. Так з 1995 р. на факультеті додатково почався прийом студентів за напрямом «Менеджмент», у 1999 р. гірничий факультет був перейменований у «Факультет геотехнологій і управління виробництвом».
З 2001 до 2009р. деканом ФГТУ був д.т.н., професор Ю.Ф. Булгаков, який у 1970 р. вступив у ДПІ, де у 1976р. одержав кваліфікацію “гірничий інженер-механік”.
З 2010р. факультет знов перейменовано в гірничий і його деканом обрано д.т.н., проф.Подкопаєва С.В., який у 1986р. закінчив гірничий факультет Донецького політехнічного інституту за сеціальністю «Технологія и комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин».

Кандидатури студентів щодо нагородження нагрудними почесними знаками «Кращий студент гірничого факультету» і «Активіст гірничого факультету» пропонуються деканатом гірничого факультету на засіданні Вченої ради гірничого факультету, а також затверджуються на цьому засіданні за результатами відкритого голосування. Разом зі знаками видаються свідоцтва про нагородження встановленого зразку, яке затверджується головою і секретарем Вченої ради факультету.

Вручення нагрудних почесних знаків «Кращий студент гірничого факультету» і «Активіст гірничого факультету» та свідоцтв про нагородження відбувається в урочистій обстановці на засіданні Вченої ради гірничого факультету або на урочистих зборах факультету.

Нагрудний почесний знак «Активіст гірничого факультету» представляє собою металевий знак на застіжці з зображенням емблеми гірничого факультету ДонНТУ, п'єдесталу з визначенням першого місця римською цифрою «І». Колір знаку синьо-золотий з трикольоровим п'єдесталом (червоний, синій, зелений). Нагрудним почесним знаком «Активіст гірничого факультету» нагороджуються студенти факультету, що приймають активну участь у житті факультету.Нагрудний почесний знак «Активіст гірничого факультету» представляє собою металевий знак на застіжці з зображенням емблеми гірничого факультету ДонНТУ, п'єдесталу з визначенням першого місця римською цифрою «І». Колір знаку синьо-золотий з трикольоровим п'єдесталом (червоний, синій, зелений). Нагрудним почесним знаком «Активіст гірничого факультету» нагороджуються студенти факультету, що приймають активну участь у житті факультету.

 

 

Нагрудний почесний знак «Кращий студент гірничого факультету» представляє собою металевий знак на застіжці з зображенням емблеми гірничого факультету ДонНТУ, золотистим вінком і стрічкою з написом «Кращий студент». Цим знаком нагороджуються студенти, що закінчили навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» на відмінно та приймали активну участь в суспільному житті факультету.

Нагрудний почесний знак «Кращий студент гірничого факультету» представляє собою металевий знак на застіжці з зображенням емблеми гірничого факультету ДонНТУ, золотистим вінком і стрічкою з написом «Кращий студент». Цим знаком нагороджуються студенти, що закінчили навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» на відмінно та приймали активну участь в суспільному житті факультету.

 

 

 

Нагрудний почесний знак «Знак гірничого факультету» представляє собою металевий знак на застіжці з зображенням емблеми гірничого факультету ДонНТУ і золотистиго вінка. Цим знаком нагороджуються особи з числа викладачив і випускників факультету, які приймають активну участь у житті факультету

Нагрудний почесний знак «Знак гірничого факультету» представляє собою металевий знак на застіжці з зображенням емблеми гірничого факультету ДонНТУ і золотистиго вінка. Цим знаком нагороджуються особи з числа викладачив і випускників факультету, які приймають активну участь у житті факультету

zs

Останні події

Спецзавдання для магістрантів ДонНТУ з маркшейдерії

У поточному семестрі група Мм-16 ДонНТУ вивчає дисципліну «Маркшейдерські роботи у промисловому та цивільному будівництві». Студенти з вересня слухають лекції, а на практичних заняттях лектор В.І. Каменець, доцент кафедри геодезії та будівництва підземних споруд, запропонував виконати реальне завдання та «вбити двох зайців» – покращити навички роботи з геодезичними інструментами та зробити корисну справу для університету.

Дні науки на гірничому факультеті ДонНТУ

Протягом 24-26 травня 2017 р. в Донецькому національному технічному університеті на базі гірничого факультету відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Технології та процеси в гірництві та будівництві», що проводилася з метою обміну науково-технічною інформацією, визначення перспективних шляхів створення та розвитку нової техніки й технологій у гірництві та будівництві, розробки спільних наукових програм, розвитку співробітництва, консолідації вчених, […]

В ДонНТУ нагородили переможця фотоконкурсу «Вишиванка – твій генетичний код»

З нагоди Дня вишиванки в Донецькому національному технічному університеті проводився фотоконкурс «Вишиванка – твій генетичний код». Учасникам необхідно було зробити фото у вишиванці та завантажити його до альбому студентського самоврядування в соціальних мережах.

Переможцем стала Роксана Карабахцян, студентка гірничого факультету (гр. Мм-16), яка набрала найбільшу кількість активностей (лайк + коментар) у сумі соцмереж (вк і фейсбук).

День гірничого факультету

Десятого травня гірничий факультет відсвяткував свій 96-й День народження. Факультет, чия історія різноманітна, багата на події та наповнена безліччю емоцій і досягнень.

Після привітальних слів ведучих слово надали ректору ДонНТУ, а в минулому – випускнику факультету, Я.О. Ляшку. Ярослав Олександрович згадав свої університетські роки та побажав студентам, викладачам і співробітникам, аби всі їх мрії здійснювалися, а отриманий досвід і знання знадобилися в майбутньому та допомагали рухатися вперед.

Вітаємо студентів гірничого факультету!

Вітаємо студентів гірничого факультету Донецького національного технічного університету з успішним виступом на всеукраїнських (міжнародних) олімпіадах і конкурсах наукових робіт!

Успішний захист дипломної роботи в Сілезькому технічному університеті

Захист дипломного проекту, безумовно, це не тільки незабутня подія в житті кожного студента, а ще й результат кропіткої праці та тривалих досліджень. Для гірничого факультету нашого університету приємною подією став захист дипломної роботи студентом Євгеном Подкопаєвим. Слід зазначити, що дослідницька робота над проектом проводилась в тісній співпраці з нашими польськими колегами. Завдяки договору про міжнародне співробітництво між Сілезьким технічним університетом (м. Глівіце, Польща) та ДонНТУ у наших студентів з’явилась можливість придбати новий академічний досвід.

Студентська наука, дружба та міжкультурна взаємодія: яскрава подорож у Вільнюс

Боярська Аліна (гірничий факультет, 3-й курс) і Смоланова Людмила (економічний факультет, 2 курс), 6-8 травня взяли участь в міжнародній студентській науковій конференції «Європа-2016. Де-конструюючи кризу: у пошуках нових форм знання, ідентифікації, солідарності », яка проходила у м. Вільнюс (Литва) на базі Європейського гуманітарного університету.

Яскраве святкування дня Гірничого факультету ДонНТУ

Гучно, яскраво та вражаюче – саме так пройшло святкування Дня народження гірничого факультету. Факультету, з якого у далекому 1921 році розпочалася історія всього Донецького національного технічного університету.

Зі словами привітань виступили в.о. ректора ДонНТУ Я.О. Ляшок і декан факультету С.В. Подкопаєв, які побажали усім присутнім яскравого та насиченого життя, міцного здоров’я, успіхів у навчанні та трудовій діяльності, і, найголовніше, – мирного неба над головою.

До 93-річчя ГФ створено лабораторію «Гірничого тиску та зрушень гірських порід»

Лабораторія стане основою для створення науково-навчального центру, який буде здійснювати фундаментальні та прикладні дослідження щодо прогнозу та управління гірничим тиском при розробці родовищ корисних копалин.

Вітаємо студентів!

Студенти Донецького національного технічного університету гідно представили свій виш на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних  наук 2015/2016 н.р., що проходив у Криворізькому національному університеті.

Дипломами ІІІ ступеня нагороджені наступні студенти:

 • Олександр Масик: напрям «Гірництво», спеціальність «Маркшейдерська справа», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри ГПС О.В. Фролов;
 • Анастасія Пастух: напрям «Шахтне та підземне будівництво», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри ГПС В.І. Каменець;
 • Олег Яковенко: номінація «Розробка родовищ і видобування корисних копалин», підземна розробка родовищ корисних копалин, науковий керівник – д.т.н., доцент кафедри РРКК І.Г. Сахно.

Грамотою за активну участь також нагороджений Олексій Останко (науковий керівник – д.т.н., доцент кафедри РКК І.Г. Сахно) у номінації «Розробка родовищ і видобування корисних копалин», підземна розробка родовищ корисних копалин.

Так тримати!

Page 1 of 212

Факультети ДонНТУ

У поточному семестрі група Мм-16 ДонНТУ вивчає дисципліну «Маркшейдерські роботи у промисловому та цивільному будівництві». Студенти з вересня слухають лекції, а на практичних заняттях лектор В.І. Каменець, доцент кафедри геодезії та будівництва підземних споруд, запропонував виконати реальне завдання та «вбити двох зайців» – покращити навички роботи з геодезичними інструментами та зробити корисну справу для університету.

Таке завдання було отримане від заступника директора з адміністративно-господарської роботи ІІ ДВНЗ ДонНТУ Н.Л. Балалаєвої – виконати подеревну геодезичну зйомку земельної ділянки, на якій розташовані наші корпуси, споруди та зелені насадження.   Це один із підвидів топографо-геодезичної зйомки, під час якої здійснюють вимірювання всіх дерев і чагарників, розташованих на ділянці, з подальшим занесенням їх на топографічний план, і складають дендрологічну відомість, де фіксується розташування кожного дерева, його порода й товщина.

Спочатку завдання здалося студентам доволі легким, а з початком виконання – занадто складним, до того ж, почала заважати осіння, а часом – вже й зимова негода. Але всі перешкоди було подолано, роботу завершено, документація надана замовнику. Залишилося скласти звіт і отримати цілком заслужений залік.

Маю відзначити найбільш активних і відповідальних студентів: Сергія Бочуляка (організаційні питання та шанцевий інструмент), Ольгу Земелько (інструментальні вимірювання та зв’язки з громадськістю) та Олександра Масика (теоретичне обґрунтування та обробка результатів), а також подякувати асистенту кафедри ГПС О.Ю. Підгурній за методичну допомогу.

В’ячеслав Каменець,
доцент кафедри геодезії та будівництва підземних споруд

Протягом 24-26 травня 2017 р. в Донецькому національному технічному університеті на базі гірничого факультету відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Технології та процеси в гірництві та будівництві», що проводилася з метою обміну науково-технічною інформацією, визначення перспективних шляхів створення та розвитку нової техніки й технологій у гірництві та будівництві, розробки спільних наукових програм, розвитку співробітництва, консолідації вчених, фахівців і керівників промислових  підприємств для сприяння процесу подальшого розвитку техніки, технологій, методів управління в умовах кардинальної зміни економіки нашої країни.

Учасників конференції привітали ректор ДонНТУ професор Я.О. Ляшок і декан гірничого факультету професор С.В. Подкопаєв. На конференції були розглянуті актуальні питання проблем геології, еколого-економічні проблеми вугільної галузі.

Заступник директора  з виробництва Сергій Олександрович Култаєв розповів про досвід підтримання капітальних виробок в умовах шахти ім. М.С. Сургая. На пленарному засіданні також виступили аспіранти гірничого факультету Дар’я Чепіга, Світлана Сахно, аспірант ІФГП НАН України Андрій Хорольський і магістри гірничого факультету.

Особливу вдячність учасники конференції висловлюють Білозерському міському голові, випускнику ГФ Сергію Володимировичу Макєєву за допомогу в організації та проведенні конференції.

Дар’я Чепіга,
аспірант кафедри РРКК

З нагоди Дня вишиванки в Донецькому національному технічному університеті проводився фотоконкурс «Вишиванка – твій генетичний код». Учасникам необхідно було зробити фото у вишиванці та завантажити його до альбому студентського самоврядування в соціальних мережах.

Переможцем стала Роксана Карабахцян, студентка гірничого факультету (гр. Мм-16), яка набрала найбільшу кількість активностей (лайк + коментар) у сумі соцмереж (вк і фейсбук).

У якості заохочувального призу дівчина була нагороджена футболкою з символікою ДонНТУ.

 

Десятого травня гірничий факультет відсвяткував свій 96-й День народження. Факультет, чия історія різноманітна, багата на події та наповнена безліччю емоцій і досягнень.

Після привітальних слів ведучих слово надали ректору ДонНТУ, а в минулому – випускнику факультету, Я.О. Ляшку. Ярослав Олександрович згадав свої університетські роки та побажав студентам, викладачам і співробітникам, аби всі їх мрії здійснювалися, а отриманий досвід і знання знадобилися в майбутньому та допомагали рухатися вперед.

Зі словами поздоровлень виступив і декан гірничого факультету, Сергій Вікторович Подкопаєв, який побажав усім миру,міцного здоров’я та добробуту, а студентам – успіхів під час складання сесій і веселого та насиченого життя.

Після цього ведучі повідали присутнім про сьогодення факультету, зазначивши різноманітні аспекти наукової роботи викладачів, а також здобутки студентів.

Самі ж активісти підготували традиційно яскраву та насичену культурну програму. Так, Катерина Галуза, Людмила Доля та Христина Маршеруєва заспівали чудових пісень, а веселі хлопці потішили присутніх запальним номером. Певна річ, не обійшлося і без колективних танцювальних постановок. Зворушливим доповненням концерту стало відеовітання з щирими побажаннями для всіх присутніх у залі.

До привітань долучилися й друзі ГФ – танцювальний колектив «Голден старс» і представники ЗОШ №3, які підготували дві енергійні хореографічні постановки.

Також в рамках заходу був проведений інтелектуальний конкурс для студентів і викладачів, в ході якого учасники відповідали на запитання, так чи інакше пов’язані з гірництвом, а присутні почули чимало цікавих фактів на гірничу тематику.

Зокрема, за активну участь у житті факультету, успіхи в навчанні та за спортивні досягнення ряд студентів були нагороджені грамотами.

В цілому, концерт вкотре довів, що гірничий факультет багатий на творчі особистості, а сама молодь, незважаючи на серйозність і суворість професії гірника, розумна, різнопланова й активна.

Тож, ще раз із Днем народження, гірничий факультет!

 

Катерина Щербакова,
фахівець редакційно-видавничого відділу

Вітаємо!

 

Вітаємо студентів гірничого факультету Донецького національного технічного університету з успішним виступом на всеукраїнських (міжнародних) олімпіадах і конкурсах наукових робіт!

 

Олег Яковенко – нагороджений дипломом ІІ ступеню в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технічних наук 2016/2017 н.р. з напряму «Гірництво» в номінації «Розробка родовищ і видобування корисних копалин», «Підземна розробка родовищ корисних копалин».

 

 

Ірина Коваленко – нагороджена грамотою за ІІІ місце в обласному етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед здобувачів вищої освіти з нефілологічних спеціальностей (ВНЗ III-IV рівнів акредитації) та грамотою за перемогу в першому турі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова» в номінації «Кращий знавець ділової документації».

 

Катерина Васильєва – нагороджена дипломом за ІІ місце в групі ВНЗ зі спеціальністю «Охорона праці» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Цивільний захист».

Бажаємо молоді подальших успіхів і перемог!

Захист дипломного проекту, безумовно, це не тільки незабутня подія в житті кожного студента, а ще й результат кропіткої праці та тривалих досліджень. Для гірничого факультету нашого університету приємною подією став захист дипломної роботи студентом Євгеном Подкопаєвим. Слід зазначити, що дослідницька робота над проектом проводилась в тісній співпраці з нашими польськими колегами. Завдяки договору про міжнародне співробітництво між Сілезьким технічним університетом (м. Глівіце, Польща) та ДонНТУ у наших студентів з’явилась можливість придбати новий академічний досвід.

Щиру подяку ми висловлюємо науковим керівникам дипломного проекту: кандидату технічних наук, професору Сілезького технічного університету та почесному професору ДонНТУ Юзефу Парханському; професору кафедри розробки родовищ корисних копалин, доктору технічних наук І.Г. Сахно; доценту кафедри розробки родовищ корисних копалин, кандидату технічних наук С.Г. Негрію.

 

 

Даний дипломний проект є актуальним з точки зору його практичного застосування. В роботі розглядаються питання проведення гірничих робіт в умовах польської шахти. Як висновок, були розроблені рекомендації щодо раціональної технології проведення гірничих виробок в умовах існуючого підприємства, а також запропоновані заходи із забезпечення їх експлуатаційного та безпечного стану.

Щиро вітаємо Євгена Подкопаєва з успішним захистом його дипломної роботи і бажаємо йому творчих та наукових успіхів у подальшому навчанні!  

 

Андрій Петренко,
асистент кафедри розробки родовищ корисних копалин

 

Студентки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Боярська Аліна (гірничий факультет, 3-й курс) і Смоланова Людмила (економічний факультет, 2 курс), 6-8 травня взяли участь в міжнародній студентській науковій конференції «Європа-2016. Де-конструюючи кризу: у пошуках нових форм знання, ідентифікації, солідарності », яка проходила у м. Вільнюс (Литва) на базі Європейського гуманітарного університету. Після того як наукові роботи студенток на конкурсній основі було включено до програми конференції, ініціативу студентського активу підтримала громадська ініціатива «Відновлення Донбасу» в особі Петряєвої Олени Борисівни та «Благодійний Фонд «Донбас: Відновлення!». Завдяки наданій фінансовій допомозі Боярська А. та Смоланова Л. здійснили поїздку у м. Вільнюс (Литва) та отримали важливий досвід наукової та культурної комунікації.

Робота конференції була відкрита доктором соціологічних наук, професором Національного дослідницького університету «Вища школа економіки Іскандером Ясавеєвим лекцією на тему: «Між кризою і соціальною проблемою». Програма конференції була дуже насиченою та різноманітною: окрім пленарного та секційних засідань, протягом трьох днів відбувались виставки, презентації книг, кінопокази, засідання тематичних круглих столів. Кожен учасник ДонНТУ виступив з доповіддю у секції: «Практики ідентифікації в ситуаціях кризи: між надією і втомою». Роботу секції очолював кандидат філософських наук, професор, голова Сенату ЄГУ Григорій Міненко. У секції були представлені роботи студентів із Білорусі, Росії, України та Литви, які висвітлювали різні аспекти формування та подання ідентичності людини. Головна прерогатива конференції полягала у формуванні уявлення про самоідентифікацію людини, її визначеність у складі багатонаціональних і мультикультурних громад. Під часжвавої дискусії було піднято питання про переїзд ДонНТУ до міста Красноармійськ, вимушені зміни в його структурі, організацію освітньої діяльності та активності студентів. Виступи студенток ДонНТУ викликали зацікавленість та жваве обговорення серед учасників, а також були відмічені організаторами конференції.

Яскраве враження справиливизначні місця Литви: історико-архітектурний комплекс Старого міста Вільнюса, включно із Замковою горою та вежею Гедиміназ, оглядовим майданчиком, з якого відкривається захоплююча панорама міста; Тракайський острівний замок та інші. Студентки відвідали фестиваль їжі з нагоди Дня Європи, на якому можна було поласувати національними стравами європейських країн. Литовська кухня славиться своєю екстравагантністю та незвичайним поєднанням смакових якостей, у чому можна переконатись, спробувавши національну найпопулярнішу страву–цепеліни.

Місто справило на нас незабутнє враження і залишило в нашій свідомості яскраві спогади. Подорож запам’яталась не тільки плідною роботою наукової конференції, але й сприяла налагодженню нових контактів у міжнародному студентському середовищі, дозволила побачити історичні пам’ятки та познайомитися з литовською культурою. Подібні заходи є необхідними для підготовки фахівців високого рівня, на яких у майбутньому буде покладено складне завдання економічного, соціального і культурного відновлення та розвитку Донбасу й України в цілому.

Окремо ми висловлюємо слова щирої подяки керівникові громадської ініціативи «Відновлення Донбасу» Петряєвій Олені Борисівні за надану фінансову допомогу та нашому керівнику Дмитрик Ірині Олександрівні за вирішення численних організаційних питань.

Боярська Аліна,
студентка гірничого факультету
Смоланова Людмила,
студентка факультету економіки та менеджменту 

Гучно, яскраво та вражаюче – саме так пройшло святкування Дня народження гірничого факультету. Факультету, з якого у далекому 1921 році розпочалася історія всього Донецького національного технічного університету.

Зі словами привітань виступили в.о. ректора ДонНТУ Я.О. Ляшок і декан факультету С.В. Подкопаєв, які побажали усім присутнім яскравого та насиченого життя, міцного здоров’я, успіхів у навчанні та трудовій діяльності, і, найголовніше, – мирного неба над головою.

Ведучі також провели короткий екскурс історією факультету, згадавши знакові для нього події та моменти, а також відзначивши вагомий його внесок у розвиток гірничої промисловості Донбасу та України. Почула аудиторія й чимало теплих спогадів із життя випускників і студентів.

Що ж до концертної програми, активісти ДонНТУ завжди намагаються зробити її максимально цікавою та різноманітною. Однак, цього разу гірники перевершили всі сподівання. Ліричні та запальні пісні, чудово поставлені хореографічні постановки, що органічно їх доповнювали, веселі та незаїжджені гумористичні сценки та мініатюри, виступи КВК, презентація–подяка викладачам за їх сумлінну працю – далеко не весь перелік того, чим тішили зі сцени винуватці свята. Більше того, студенти ще й тематичний «шахтарський» показ мод влаштували, який також викликав чималий інтерес у глядачів. Не залишили без уваги і викладачів, влаштувавши для них веселий конкурс «Вгадай мелодію», який дозволив усім поринути в часи юності та безтурботності. Одним словом, молодці. Постаралися на славу, нічого не скажеш.

Одним із приємних моментів стало нагородження почесними грамотами та нагрудними значками студентів-активістів, спортсменів і відмінників навчання.

В цілому ж, усі півтори години, доки тривав концерт, у залі панувала надзвичайно позитивна енергетика: молоді та завзяті студенти-гірники не жалкували сил та енергії та ділились із залом своїм чудовим настроєм і запалом. А завершився захід колективним виконанням символічної пісні – гімну факультету під численні овації глядачів, які стали гідною подякою талановитій молоді Донецького національного технічного університету.

Катерина Щербакова

До 93-річчя з дня заснування гірничого факультету — найстарішого факультету ДВНЗ «ДонНТУ» — створено лабораторію «Гірничого тиску та зрушень гірських порід».

Лабораторія стане основою для створення науково-навчального центру, який буде здійснювати фундаментальні та прикладні дослідження щодо прогнозу та управління гірничим тиском при розробці родовищ корисних копалин.

Основними задачами лабораторії є:

 • проведення наукових досліджень в галузі управління станом масиву гірських порід;
 • участь у підготовці та реалізації міжнародних програм за профілем лабораторії;
 • використання науково-дослідних робіт в навчальному процесі.

На першому етапі для лабораторій придбано персональні комп’ютери для чисельного моделювання геомеханічних процесів, сушильну шафу та електронні лабораторні ваги для фізичного моделювання з застосуванням еквівалентних матеріалів, цифровий теодоліт STONEX для проведення натурних спостережень, контролю та прогнозу зрушень гірського масиву; готується стенд для еквівалентного моделювання.

Також у короткострокових планах придбання гідравлічного лабораторного пресу та ультразвукового вимірювача швидкості розповсюдження імпульсу для дослідження фізико-механічних властивостей гірських порід, вибухобезпечного цифрового фотоапарату для проведення натурних спостережень.

Студенти Донецького національного технічного університету гідно представили свій виш на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних  наук 2015/2016 н.р., що проходив у Криворізькому національному університеті.

Дипломами ІІІ ступеня нагороджені наступні студенти:

 • Олександр Масик: напрям «Гірництво», спеціальність «Маркшейдерська справа», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри ГПС О.В. Фролов;
 • Анастасія Пастух: напрям «Шахтне та підземне будівництво», науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри ГПС В.І. Каменець;
 • Олег Яковенко: номінація «Розробка родовищ і видобування корисних копалин», підземна розробка родовищ корисних копалин, науковий керівник – д.т.н., доцент кафедри РРКК І.Г. Сахно.

Грамотою за активну участь також нагороджений Олексій Останко (науковий керівник – д.т.н., доцент кафедри РКК І.Г. Сахно) у номінації «Розробка родовищ і видобування корисних копалин», підземна розробка родовищ корисних копалин.

Так тримати!