Факультет економіки та менеджменту

Кабінет: 3.203.

Телефон: +380 50 0129176.

E-mail:  fem@donntu.edu.ua.

Web:  http://donntu.edu.ua/fem.

Факультет економіки та менеджменту, як структурний підрозділ ДонНТУ м. Покровськ, з історичної точки зору нараховує вже понад 45 років (з 19 травня 1969 р., коли у Донецькому політехнічному інституті було створено інженерно-економічний факультет).

За цей час підготовано понад 15000 фахівців вищої кваліфікації, які зараз успішно працюють на підприємствах, в органах державної та муніципальної влади, установах освіти та науки, банках та фінансових установах, займаючи високі посади.

oleinikДекан факультету:
доц, к.т.н. Олейніков Олександр Анатолійович

katrangi

Заступник декана:
к.е.н. Катранжи Леонід Леонідович

На факультеті економіки та менеджменту здійснюють навчання викладачі 4 кафедри:

  • економіки підприємства (зав. каф. – д.е.н., проф. Хобта Валентина Михайлівна);
  • менеджменту і державного управління (зав. каф. – д.е.н., доц. Шкрабак Ірина Володимирівна);
  • економіки і маркетингу (зав. каф. – д.е.н., проф. Попова Ольга Юріївна);
  • обліку, фінансів та економічної безпеки (зав.каф. – д.е.н., проф. Рекова Наталія Юріївна).

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) є правонаступником інженерно-економічного факультету, який було створено у травні 1969 р.

Біля джерел створення інженерно-економічного факультету, до складу якого входило три кафедри, стояли відомі й авторитетні організатори і вчені: проф. В. П. Бабич (перший декан факультету) і доц. О. О. Денисенко (зав. кафедри економіки гірничої промисловості), В. Г. Восполіт (зав. кафедри організації і планування гірничого виробництва) і Л. Г. Кацен (зав. кафедри економіки, організації і планування машинобудівної і металургійної промисловості).

Тоді на факультеті працювало 60 викладачів та навчалося лише 200 студентів. Проте промисловість Донбасу вимагала все більше економічних кадрів, які змогли б успішно керувати важливими галузями виробництва.

Час поставив на порядок денний питання про відкриття нових кафедр: управління й аналізу господарської діяльності, економіки машинобудівної промисловості, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної теорії.

Ці завдання успішно вирішили декани факультету – проф. В. І. Гребельний (1978–1993), В. В. Дементьєв (1993–2007) та завідувачі кафедр: проф., д.т.н. С. М. Ільєнко, проф., д.т.н. М.І. Жизлов, проф., д.е.н. В.П. Бабич, проф., д.е.н. О.І. Харін, проф., д.е.н. В.І. Плаксін, проф., д.е.н. О.І. Ковальов, проф., д.е.н. В.М. Ткаченко, проф. д.т.н. Ф.І.Євдокимов, проф., д.е.н. Г.Д. Тарасенко, проф., к.е.н. Б. І. Кривоберець і к.е.н. С. М. Тітенко.

У 1994 р. інженерно-економічний факультет було перейменовано у факультет економіки та менеджменту, що було пов’язано з необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів для управління економікою й виробництвом в умовах формування ринкової економіки в Україні.

У 2003–2004 рр. на факультеті з’являються дві нові кафедри: «Управління персоналом та економіка праці» (завідувач – проф., д. е. н. І. Б. Швець) та «Іноземні мови професійного спілкування» (завідувач – доц., к. ф. н. Н. Ю. Тодорова).

У 2007 р. було засновано навчально-науковий інститут «Вища школа економіки та менеджменту», директором якого став д.е.н., проф., проректор із науково-педагогічної роботи ДонНТУ В. В. Дементьєв (2007–2014). До складу інституту «Вища школа економіки та менеджменту» входило два факультети: факультет економіки (декан – к.е.н., доц. С. І. Кравченко) і факультет менеджменту (декан – д.е.н., проф. О. А. Кратт).

Після евакуації ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у м. Покровськ у жовтні 2014 р., виникли об’єктивні потреби у реорганізації структури університету.

Факультет економіки і факультет менеджменту у 2015 р. було об’єднано у факультет економіки та менеджменту, який очолив к.т.н., доц. Олейніков О. А.

 Напрями підготовки:

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і  магістрів за наступними спеціальностями

05 Соціальні та поведінкові    науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Факультети

Структурні підрозділи