Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

Контакти

Телефон: 050-012-91-76.

E-mail:  fem@donntu.edu.ua.

Кабінет: 3.203.Факультет економіки та менеджменту, як структурний підрозділ ДонНТУ м. Покровськ, з історичної точки зору нараховує вже понад 45 років (з 19 травня 1969 р., коли у Донецькому політехнічному інституті було створено інженерно-економічний факультет).

За цей час підготовано понад 15000 фахівців вищої кваліфікації, які зараз успішно працюють на підприємствах, в органах державної та муніципальної влади, установах освіти та науки, банках та фінансових установах, займаючи високі посади.

oleinikДекан факультету:
доц, к.т.н. Олейніков Олександр Анатолійович

katrangi

Заступник декана:
к.е.н. Катранжи Леонід Леонідович

На факультеті економіки та менеджменту здійснюють навчання викладачі 6 кафедр:

 • економіки підприємства (зав. каф. – д.е.н., проф. Хобта Валентина Михайлівна);
 • економічної кібернетики та вищої математики (зав. каф. – д.е.н., проф. Румянцев Микола Васильович);
 • економічної теорії, державного управління та адміністрування (зав.каф. – к.е.н., доц. Оленцевич Наталія Володимирівна);
 • менеджменту (зав. каф. – д.е.н., доц. Шкрабак Ірина Володимирівна);
 • міжнародної економіки і маркетингу (зав. каф. – д.е.н., проф. Попова Ольга Юріївна);
 • обліку, фінансів та економічної безпеки (зав.каф. – д.е.н., проф. Рекова Наталія Юріївна).

 Напрями підготовки:

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і  магістрів за наступними спеціальностями

05 Соціальні та поведінкові    науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 

Історія:

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) є правонаступником інженерно-економічного факультету, який було створено у травні 1969 р.

Біля джерел створення інженерно-економічного факультету, до складу якого входило три кафедри, стояли відомі й авторитетні організатори і вчені: проф. В. П. Бабич (перший декан факультету) і доц. О. О. Денисенко (зав. кафедри економіки гірничої промисловості), В. Г. Восполіт (зав. кафедри організації і планування гірничого виробництва) і Л. Г. Кацен (зав. кафедри економіки, організації і планування машинобудівної і металургійної промисловості).

Тоді на факультеті працювало 60 викладачів та навчалося лише 200 студентів.

Проте промисловість Донбасу вимагала все більше економічних кадрів, які змогли б успішно керувати важливими галузями виробництва.

Час поставив на порядок денний питання про відкриття нових кафедр: управління й аналізу господарської діяльності, економіки машинобудівної промисловості, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної теорії.

Ці завдання успішно вирішили декани факультету – проф. В. І. Гребельний (1978–1993), В. В. Дементьєв (1993–2007) та завідувачі кафедр: проф., д. т. н. С. М. Ільєнко, проф., д. т. н. М. І. Жизлов, проф., д. е. н. В. П. Бабич, проф., д. е. н. О. І. Харін, проф., д. е. н. В. І. Плаксін, проф., д. е. н. О. І. Ковальов, проф., д. е. н. В. М. Ткаченко, проф. д. т. н. Ф. І. Євдокимов, проф., д. е. н. Г. Д. Тарасенко, проф., к. е. н. Б. І. Кривоберець і к. е. н. С. М. Тітенко.

У 1994 р. інженерно-економічний факультет було перейменовано у факультет економіки та менеджменту, що було пов’язано з необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів для управління економікою й виробництвом в умовах формування ринкової економіки в Україні.

У 2003–2004 рр. на факультеті з’являються дві нові кафедри: «Управління персоналом та економіка праці» (завідувач – проф., д. е. н. І. Б. Швець) та «Іноземні мови професійного спілкування» (завідувач – доц., к. ф. н. Н. Ю. Тодорова).

У 2007 р. було засновано навчально-науковий інститут «Вища школа економіки та менеджменту», директором якого став д.е.н., проф., проректор із науково-педагогічної роботи ДонНТУ В. В. Дементьєв (2007–2014). До складу інституту «Вища школа економіки та менеджменту» входило два факультети: факультет економіки (декан – к.е.н., доц. С. І. Кравченко) і факультет менеджменту (декан – д.е.н., проф. О. А. Кратт).

Після евакуації ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у м. Покровськ у жовтні 2014 р., виникли об’єктивні потреби у реорганізації структури університету.

Факультет економіки і факультет менеджменту у 2015 р. було об’єднано у факультет економіки та менеджменту, який очолив к.т.н., доц. Олейніков О. А.

Останні події

Запрошуємо студентів і викладачів взяти активну участь в роботі конференції.

З метою підвищення рівня підготовки фахівців економічних спеціальностей факультет економіки та менеджменту і кафедра обліку, фінансів та економічної безпеки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 23-24 травня 2017 р. проводить десяту Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих учених (із зарубіжною участю) на тему «Актуальні проблеми розвитку фінансів і фінансової науки: ідеї і їх впровадження».

Студенти ДонНТУ гідно представили виш на Всеукраїнській олімпіаді з української мови

На 16-17 березня 2017 року була запланована значна для студентів подія весни – ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова», який цього року зустрічало «місто усмішок» – Вінниця.

Вітаємо Березовську Анастасію з перемогою

Щиро вітаємо з перемогою Березовську Анастасію, студентку групи УПЕПм-15 з перемогою у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» у секції «Управління персоналом та економіка праці» з науковою роботою: «Обґрунтування чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємства з урахуванням психофізіологічних можливостей».

Завершив роботу Симпозіум «Україна-Польща – синергетична співпраця»

Протягом тижня з 13-го по 19-те лютого в містах Київ, Полтава та Слов’янськ проводив роботу Третій Симпозіум «Україна-Польща – синергетична співпраця», одним із співорганізаторів якого виступив Донецький національний технічний університет. Захід об’єднав широке коло фахівців у сфері освіти та науки з української та польської сторін: народних депутатів, урядовців, представників влади і бізнесу різного рівня, експертів та викладачів університетів. Програма Симпозіуму включала ряд робочих зустрічей, круглих столів та дві конференції (за участю співробітників кафедри економіки підприємства ДонНТУ, як представників наукового і організаційного комітетів).

Запрошуємо до участі в роботі III симпозіуму «Україна-Польща – синергетична співпраця»

Головна мета ІІІ Симпозіуму – розвиток наукового дискурсу, що охоплює:

 • визнання академічної освіти та рівнозначності наукових ступенів;
 • освіта: дуальна та дистанційна, подвійні дипломи, можливості навчання студентів з України у Польщі;
 • освіта для регіональних ринків праці;
 • розвиток малого та середнього підприємництва у польсько-українському просторі самоуправління;
 • польсько-українська енергетична безпека, у тому числі побудова енергетичних коридорів, розвиток альтернативних джерел енергії.

Студентські лідери ДонНТУ продовжують своє навчання у зимовій школі лідерства у Львові за  програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта

Cтуденткам ІІ курсу магістратури Гриша Вікторії (ФКНТ), Колісник Аліні (ФКНТ), Сафоновій Раїсі (ФЕМ) та Устич Вікторії (ФЕМ) випала нагода представляти наш Університет у стінах Українського Католицького Університету, де стартувала Зимова школа лідерства для студентів переміщених вишів.

Отчетно-выборная конференция ССС ФЭМ

Тринадцатого декабря прошла отчетно-выборная конференция совета студенческого самоуправления факультета экономики и менеджмента.

Из 340 человек, обучающихся на ФЭМ, на отчетно-выборную конференцию было избрано 56 делегатов. Присутствовало 46 делегатов.

Кафедра ОФЕБ відсвяткувала свій ювілей

Восьмого грудня в Донецькому національному технічному університеті пройшов святковий концерт, присвячений 25-річчю кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки. У 1991 році в університеті пройшов перший набір студентів за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», і саме відтоді кафедра і розпочала свою історію, сповнену різноманітних подій і змін.

Тож, зі словами вітань на сцені виступив перший проректор ДонНТУ Л.Л. Бачурін, декан факультету економіки та менеджменту О.А. Олейніков, завідувач кафедри ОФЕБ Н.Ю. Рекова та запрошені гості

Як студенти ДонНТУ в ролі викладачів побували

День студента в Донецькому національному технічному університеті пройшов доволі насичено та різнопланово.

У рамках святкування деякі студенти вирішили замінити своїх викладачів і провести лекції за певними темами.

Зустріч студентів ДонНТУ з представниками Красноармійського ПФУ

Третього листопада 2016 року у стінах Донецького національного технічного університету відбулася зустріч представників Красноармійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України (м. Покровськ) зі студентами 1-4 курсу факультету економіки та менеджменту, майбутніми бухгалтерами, фінансистами та менеджерами з персоналу.

Студенти та викладачі-куратори груп почули цікаву й актуальну інформацію щодо легалізації заробітної плати, роботи веб-порталу ПФУ, його ресурсних можливостей, сучасного стану пенсійної системи та її реформування.

Page 1 of 3123

Факультети ДонНТУ