Документи про освіту

Про документи про вищу освіту державного зразка

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» Донецький національний технічний університет з червня 2015 р. самостійно виготовляє та видає дипломи про вищу освіту державного зразка та додатки до них європейського зразка.

Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка». Документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані Університетом до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну.

Цією ж постановою встановлено граничну вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка – не вище двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Форми документів про вищу освіту та додатків до них затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №525 від 12.05.2015 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки».

Відповідно до рішення вченої ради ДонНТУ від 25.06.2015 р. (протокол №7) наказом №170-03 від 26.06.2015 «Про документи про вищу освіту державного зразка Донецького національного технічного університету» затверджено та введено в дію технічний опис бланків дипломів та додатків до них та «Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них Донецького національного технічного університету». Наразі чинною є редакція «Положення…», затверджена рішенням вченої ради ДонНТУ від 23.01.2017 (протокол №8) та введена в дію наказом №25-03 від 01.02.2017. Технічний опис бланків – в редакції, що затверджена рішенням вченої ради ДонНТУ від 19.12.2016 (протокол №7) та введена в дію наказом №386-03 від 30.12.2016.

Дипломи бакалаврів, бакалаврів з відзнакою, магістрів та магістрів з відзнакою роздруковуються на захищених бланках з символікою ДонНТУ. Бланки розміром 210 х 297 мм мають низку елементів захисту, виготовляються поліграфічним способом:

Текст, передбачений відповідною формою диплома про вищу освіту, в тому числі – назва документу про вищу освіту, розміщується лише з лицьового боку бланка та відтворюється друкарським способом (українською мовою – у лівій частині, англійською мовою – у правій частині) засобами лазерного друку чорним кольором. На документах з відзнакою відповідне позначення (текст «з відзнакою», «with honours») друкується червоним кольором.

Додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка друкуються на аркушах щільного паперу формату 297 х 420 мм, з'єднаних між собою посередині двома скобами та складених навпіл по лінії з’єднання у вигляді буклету з 4 або 8 сторінок формату 210 х 297 мм. Додатки до дипломів бакалавра мають 8 сторінок, магістра – 4 сторінки.

На другій сторінці додатку посередині нижнього колонтитулу наклеюється голографічна наліпка на саморуйнівній основі із зображенням стилізованої літери D:

Затверджений додаток до диплому прошивається із зазначенням кількості прошитих/скріплених, пронумерованих аркушів, з підписом посадової (уповноваженої на підпис) особи та печаткою університету. Остання сторінка додатку не нумерується і залишається порожньою - для проставлення в разі необхідності апостилю або штампу консульської легалізації.

---

Див. також статтю у електронній енциклопедії ДонНТУ.

 

Дублікати

Академічні довідки