Документи про освіту

Про документи про вищу освіту державного зразка

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» Донецький національний технічний університет з червня 2015 р. самостійно виготовляє та видає дипломи про вищу освіту державного зразка та додатки до них європейського зразка.

Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» (набрала чинності 24.04.2015 р.). Документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані Університетом до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну.

Цією ж постановою встановлено граничну вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка – не вище двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вартість диплому про вищу освіту та додатку до нього для випускників ДонНТУ літа 2015 р. складає 15,00 грн.

Форми документів про вищу освіту та додатків до них затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №525 від 12.05.2015 р. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за № 551/26996, набрав чинності 02.06.2015 р.).

Відповідно до рішення Вченої ради ДонНТУ від 25.06.2015 р. (протокол №7) наказом №170-03 від 26.06.2015 р. «Про документи про вищу освіту державного зразка Донецького національного технічного університету» затверджено та введено в дію технічний опис бланків дипломів та додатків до них та «Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них Донецького національного технічного університету».

Дипломи бакалаврів, бакалаврів з відзнакою, спеціалістів, спеціалістів з відзнакою, магістрів та магістрів з відзнакою роздруковуються на захищених бланках з символікою ДонНТУ. Бланки розміром 210 х 297 мм мають водяні знаки, оформлені з використанням гільошних сіток, УФ-фарби; виготовляються поліграфічним способом:

Додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка друкуються на аркушах щільного паперу формату 297 х 420 мм, з'єднаних між собою посередині двома скобами та складених навпіл по лінії з’єднання у вигляді буклету з 4 або 8 сторінок формату 210 х 297 мм. Додатки до дипломів бакалавра мають 8 сторінок, спеціаліста та магістра – 4 сторінки.

На другій та четвертій сторінці додатку з 8 сторінок (на другій сторінці додатку з 4 сторінок) посередині нижнього колонтитулу наклеюється голографічна наклейка на саморуйнівній основі із зображенням логотипу ДонНТУ (на зразках показано мітками 1 і 2):

 

Дублікати

Академічні довідки