Склад Вченої ради

ДВНЗ «ДонНТУ» м.Покровськ,

1   Ляшок Я. О. – в.о.ректора, голова Вченої ради

2   Бачурін Л. Л. – перший проректор

3   Башков Є. О. – проректор з наукової роботи

4   Воропаєва В. Я. – проректор з науково-педагогічної роботи

5   Швець І. Б. – проректор з міжнародних зв’язків

6   Придатько С. П. – в.о. директора Індустріального інституту

7   Костюкова Н. С. – вчений секретар

8   Альохін В.І. – завідувач кафедри

9   Ахмедов Р.Н. – аспірант кафедри електронної техніки

10 Бабкіна О. М. – директор Костянтинівськогоіндустріального ткхнікуму

11 Вовна О.В. – професор кафедри електронної техніки

12 Волков С. В. – начальник навчального відділу

13 Гайдаш С.О. – студентка групи ХТ-14 факультету МЕХТ

14 Ганич О. А. – директор Інституту післядипломної освіти

15 Гончарова Ж. В. – помічник ректора

16 Дмитрієва О. А. – завідувач кафедри

17 Зорі А. А. – завідувач кафедри

18 Калафатова Л. П. – професор кафедри гірничих машин та мехатронних систем виробництва

19 Ковальов С.О. – в.о. декана факультету КНТ

20 Костенко В. К. – завідувач кафедри

21 Мірошкін О. М. – докторант кафедри комп’ютерної інженерії

22 Міщенко С. Я. – головний бухгалтер

23 Нікульчев М. О. – завідувач кафедри

24 Новіков В. В.  – директор Бахмутського індустріального технікуму

25 Олейніков О. А. – декан факультету економіки та менеджменту

26 Панченко Г. С. – начальник навчально – методичного відділу

27 Парфенюк О. С. – завідувач кафедри

28 Пенар Е.С. – студентка групи ЗКК-13 гірничого факультету

29 Петелін Е.А. – декан факультету Індустріального інституту

30 Петрова Г. О. – директор бібліотеки, уповноважена особа трудового колективу

31 Подкопаєв С. В. – декан гірничого факультету

32 Румянцев М. В. – завідувач кафедри

33 Сахно І.Г. – професор кафедри розробки родовищ корисних копалин

34 Святний В. А. – завідувач кафедри

35 Семенченко А. К. – професор кафедри гірничих машин та мехатронних систем виробництва

36 Сурженко А. М. – декан факультету МЕХТ

37 Тарасюк В. П. – декан факультету КІТАЕР

38 Федоров Є. Є. – завідувач кафедри

39 Черненко В. О. – начальник відділу кадрів