Склад Вченої ради

ДВНЗ «ДонНТУ» м.Покровськ,

 1. Ляшок Я. О. – ректор, голова Вченої ради
 2. Бачурін Л. Л. – перший проректор
 3. Башков Є. О. – проректор з наукової роботи
 4. Воропаєва В. Я. – проректор з науково-педагогічної роботи
 5. Швець І. Б. – проректор з міжнародних зв’язків
 6. Придатько С. П. – в.о. директора Індустріального інституту
 7. Костюкова Н. С. – вчений секретар
 8. Альохін В.І. – завідувач кафедри
 9. Ахмедов Р.Н. – аспірант кафедри електронної техніки
 10. Вовна О.В. – професор кафедри електронної техніки
 11. Волков С. В. – начальник навчального відділу
 12. Гайдаш С.О. – студентка групи ХТ-14 факультету МЕХТ
 13. Ганич О. А. – директор Інституту післядипломної освіти
 14. Гончарова Ж. В. – помічник ректора
 15. Дмитрієва О. А. – завідувач кафедри
 16. Зорі А. А. – завідувач кафедри
 17. Калафатова Л. П. – професор кафедри гірничих машин та мехатронних систем виробництва
 18. Ковальов С.О. – декан факультету КНТ
 19. Костенко В. К. – завідувач кафедри
 20. Мірошкін О. М. – докторант кафедри комп’ютерної інженерії
 21. Міщенко С. Я. – головний бухгалтер
 22. Нікульчев М. О. – завідувач кафедри
 23. Новіков В. В.  – директор Бахмутського індустріального технікуму
 24. Олейніков О. А. – декан факультету економіки та менеджменту
 25. Панченко Г. С. – начальник навчально – методичного відділу
 26. Парфенюк О. С. – завідувач кафедри
 27. Пенар Е.С. – студентка групи ЗКК-13 гірничого факультету
 28. Петелін Е.А. – декан факультету Індустріального інституту
 29. Петрова Г. О. – директор бібліотеки, уповноважена особа трудового колективу
 30. Подкопаєв С. В. – декан гірничого факультету
 31. Румянцев М. В. – завідувач кафедри
 32. Сахно І.Г. – професор кафедри розробки родовищ корисних копалин
 33. Святний В. А. – завідувач кафедри
 34. Семенченко А. К. – професор кафедри гірничих машин та мехатронних систем виробництва
 35. Сурженко А. М. – декан факультету МЕХТ
 36. Тарасюк В. П. – декан факультету КІТАЕР
 37. Федоров Є. Є. – завідувач кафедри
 38. Черненко В. О. – начальник відділу кадрів