Категорія: Вчена рада

Відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №10

25-6-2018    Вчена рада    89   
ДонНТУ

21 червня 2018 року відбулося засідання Вченої ради ДВНЗ “ДонНТУ”. Під час засідання було заслухано і затверджено звіти  про роботу Костянтинівського та Бахмутського індустріальних технікумів протягом 2017-2018 навчального року, Гуманітарної ради, Ради студентського самоврядування. Крім того, затверджено результати першого етапу конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, наданих науковцями […]

Відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №9

25-5-2018    Вчена рада    104   
ДонНТУ

24 травня 2018 року відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №9. Під час засідання було розглянуто і затверджено освітньо- професійні програми підготовки бакалавра, магістра, реорганізацію кафедр, встановлено нову вартість навчання. Також було розглянуто і затверджено звіт про акредитаційний самоаналіз освітньої програми  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Костянтинівського індустріального технікуму, розглянуто питання обрання за конкурсом та присвоєння вчених звань.

Засідання №8 Вченої ради ДонНТУ

27-4-2018    Вчена рада    132   
ДонНТУ

26 квітня 2018 року відбулося засідання №8 Вченої ради ДонНТУ. В ході засідання було затверджено склад тимчасових робочих (проектних) груп для забезпечення розробки та супроводження освітніх програм університету, форму освітньої програми, зміни до Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ ДонНТУ (включення механізму перевірки робіт на […]

Відбулося №7 засідання Вченої ради ДВНЗ “ДонНТУ”

23-3-2018    Вчена рада    156   
ДонНТУ

22 березня 2018 р. Відбулося засідання 37 Вченої ради ДВНЗ “ДонНТУ”. На засіданні було розглянуто і затверджено підсумки наукової роботи університету у 2017 році, завдання на 2018 рік,   кадрові питання, питання внесення змін до правил прийому у ДонНТУ у 2018 році, затверджено теми дисертаційних досліджень.

Засідання №6 Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ».

15-3-2018    Вчена рада    138   
ДонНТУ

22 лютого 2018 р. відбулося засідання №6 вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ». В ході засідання обговорено інформацію щодо контингенту студентів та результатів зимової екзаменаційної сесії 2017/2018 н.р., звіти голів Екзаменаційних комісій, обрано  претендентів від ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, затверджено кандидатури студентів на […]

Відбулося засідання №5 Вченої ради ДВНЗ

25-1-2018    Вчена рада    190   
ДонНТУ

24.01.2018 р. відбулося засідання №5 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Під час засідання було розглянуто і затверджено нормативні документи щодо роботи приймальної комісії.

Засідання №4 Вченої ради

10-1-2018    Вчена рада    187   
ДонНТУ

26.12.2017 р. відбулося засідання №4 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».  Під час засідання виступив ректор ДонНТУ Я.О.Ляшок зі звітом про роботу університету у 2017 році.  Тажож було затверджено Правила прийому до ДВНЗ “ДонНТУ”, Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ “ДонНТУ”, Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ “ДонНТУ” у 2018 році, «Стратегію інтернаціоналізації […]

Засідання №3 Вченої ради

24-11-2017    Вчена рада    215   
ДонНТУ

23 листопада 2017 р. відбулося засідання №3 вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ».

26 жовтня 2017 року відбулося засідання №2 Вченої ради

8-11-2017    Вчена рада    280   
ДонНТУ

26 жовтня 2017 року відбулося засідання №2 Вченої ради Донецького національного технічного університету. Під час засідання було обговорено та затверджено план роботи вченої ради на 2017-2018 навчальний рік, заходи щодо усунення порушень, які виявлені під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», заслухано та затверджено звіт про роботу […]

07 вересня 2017 р. відбулося засідання №1 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ».

11-9-2017    Вчена рада    360   
ДонНТУ

07 вересня 2017 р. відбулося засідання №1 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ». Під час засідання розглядались результати випуску студентів, робота приймальної комісії, порядок призначення стипендій студентам ДонНТУ, виконання кафедрами та викладачами методичної роботи відповідно до розділу 3 індивідуального плану, проект наукової роботи  «Розробка методів та засобів комп’ютеризованого моніторингу й керування технологічними […]

Відбулося засідання №14 Вченої ради

22-6-2017    Вчена рада    338   
ДонНТУ

22.06.2017 відбулося засідання №14 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», на порядку денному якого були питання розгляду й затвердження Порядку про обрання, призначення на посаду директора Індустріального інституту, створення Гуманітарної ради ДВНЗ «ДонНТУ», кадрові питання, затвердження навчальних планів, рекомендація видань до публікації..

Page 1 of 3123