Факультет енергетики і металургії

29-4-2015    Вступнику    457   
Актуальну інформацію по факультету можна переглянути тут: http://donntu.edu.ua/kitaer

У 2014 р. на базі фізико-металургійного та електротехнічного факультетів було створено факультет енергетики та металургії (ФЕМ).

Заснування

Фізико-металургійний факультет (ФМФ) почав існувати у 1924 р. при Донецькому гірничому інституті вечірнього металургійного технікуму, що у 1929 р. був реорганізований у Донецький металургійний інститут ім. Фрунзе. Інститут перебував у підпорядкуванні об’єднання “Сталь” і готував інженерно-технічні кадри для доменного, мартенівського і прокатного виробництв. У 1930 р. у металургійному інституті були створені кафедри “Металургії сталі”, “Металознавства і термічної обробки металів”, у 1931 р. – “Металургія чавуну” і “Прокатне виробництво”. У 1935 р. на базі металургійного і гірничого інститутів був створений Донецький індустріальний, надалі політехнічний інститут (ДПІ).
gerb_femЕлектротехнічний факультет (ЕТФ) було засновано у 1959 році для вирішення проблеми кадрового забезпечення інженерами-електриками різних галузей промисловості. Базою для нового факультету стали дві найстаріші кафедри інституту – кафедра «Загальної електротехніки та електричних машин» (1929) і «Гірничозаводської електротехніки» (1934). Зі складу ГЗЕТ була виділена кафедра «Електроприводу, автоматики та телемеханіки», яка стала базою для кафедр «Електропривод і автоматизація промислових установок» (ЕАПУ) і «Автоматика і телемеханіка» (АТ). В 1964 році із складу кафедри АТ була виділена кафедра «Електричні станції, мережі і системи» (ЕСМіС) з якої у свою чергу в 1968 р. виділилася кафедра «Електропостачання промислових підприємств і міст» (ЕПМ).

За період свого існування для підприємств і організацій енергетичної і металургійної галузей на факультетах підготовлено понад 20000 фахівців, які працюють у більш ніж 50-ти країнах світу. Серед них більш 300 випускників – громадяни 15 іноземних держав. Багато випускників факультету стали керівниками і провідними спеціалістами великих промислових підприємств, академічних і галузевих інститутів, вузів, відомими вченими і педагогами.

Навчання

Сьогодні до складу факультету входять кафедри «Металургії», «Фізичного матеріалознавства», «Фізики та промислової теплоенергетики», «Електроприводу та автоматизації промислових установок», «Електричних станцій, систем та електропостачання». На кафедрах працюють 4 професори (доктори наук), 17 доцентів (кандидати наук) та 6 старших викладачів. Серед них є лауреати Державних премій, заслужені діячі науки і техніки України, члени Української та міжнародних академій.

На даний час на факультеті навчається понад 350 студентів за програмами підготовки магістрів, спеціалістів і бакалаврів. Підготовка фахівців здійснюється за напрямами: «Металургія» (050401), «Інженерне матеріалознавство» (050403), «Теплоенергетика» (050601), «Електротехніка та електротехнології» (050701) та «Електромеханіка» (050702).

На факультеті є аспірантура та докторантура.

 Зовнішні зв’язки

Факультет підтримує наукові і ділові зв’язки з промисловими підприємствами, академічними і галузевими інститутами, вузами України, Росії, Білорусії і Молдови. Успішно розвивається співробітництво факультету з рядом закордонних університетів, інститутів і фірм США, Англії, Німеччини, Японії, Австрії, Польщі, Нігерії, Португалії, Іспанії. Багаторічне співробітництво з Магдебурзькою Вищою Технічною школою дало можливість створити в 1992 р. на базі кафедри ЕАПУ, німецьке відділення, що виросло в Німецький технічний факультет. У 2000 році укладений договір про творче співробітництво з факультетом матеріалознавства і металургії Остравського технічного університету (Чехія).