ФКНТ

15-5-2015    Вступнику    1863   
Актуальну інформацію по факультету можна переглянути тут: http://donntu.edu.ua/knt

Історія

Підготовка фахівців в області розробки і експлуатації апаратного та програмного забезпечення комп’ютерних систем ведеться з 1965 року. За цей час підготовлено більше 7-ми тисяч магістрів, спеціалістів та бакалаврів, які працюють в більш ніж 70-ти країнах світу.

У 1959 році в Донецькому індустріальному інституті був створений електротехнічний факультет, першим деканом якого став Матвій Борисович Шумяцкий (1912-1994). За його ініціативи та за його активної участі багато що було зроблено для створення майбутнього факультету обчислювальної техніки та інформатики.

Важливою віхою в історії факультету та інституту явився 1961, коли для студентів усіх спеціальностей інституту почав читатися курс “Математичні машини і програмування”, підготовку якого здійснили доцент С.Г.Буачідзе та асистенти В.І. Назаренко і В.А.Святний. Придбання в цьому ж році обчислювальної машини “Мінськ-12” поклало початок обчислювальному центру ДПІ. У 1962 р була виконана перша науково-дослідна робота в галузі інформатики по створенню систем управління із застосуванням керуючих ЕОМ.

У 1963 р була створена кафедра обчислювальної техніки (ОТ), яку очолив доцент Л.П. Фельдман.

У 1965 р на цій кафедрі була відкрита спеціальність “Математичні лічильно-вирішальні прилади та пристрої”, а в 1971 р – “Прикладна математика”.

У зв’язку з відкриттям нових спеціальностей і швидким збільшенням чисельності студентів у 1972 р електротехнічний факультет був розділений на два – енергетичний та факультет обчислювальної техніки та автоматизованих систем управління (ОТ і АСУ). Деканом ФВТ і АСУ був обраний В.А. Святний. У складі цього факультету були випускаючі кафедри: обчислювальної техніки, АСУ, автоматики і телемеханіки.

У 1974 р для підготовки спеціальності “Прикладна математика” створена кафедра прикладної математики на чолі з професором, доктором фізико-математичних наук Є.І. Харламовой.

У 1975 р кафедра ВТ була перейменована в кафедру ЕОМ, а для підготовки студентів усіх спеціальностей інституту в галузі інформаційних технологій була створена кафедра обчислювальної техніки в інженерних економічних розрахунках.

У 1977 р на базі єдиного факультету “ОТ і АСУ” створюється два нових: факультет ОТ і факультет АСУ. Деканом факультету ВТ став В.І. Калашников, якого з 1981 р змінив професор кафедри ЕОМ В.А. Святний.

У 1992 р факультет ВТ перейменований у факультет обчислювальної техніки та інформатики, а кафедра ВТ і ІЕР перейменована в кафедру обчислювальної математики і програмування.

У 1992 р факультет ВТ перейменований у факультет обчислювальної техніки та інформатики, а кафедра ВТ і ІЕР перейменована в кафедру обчислювальної математики і програмування. У 1994 р на факультеті був відкритий прийом на спеціальність “Інформаційні системи в менеджменті”, замість якої за переліком 1997 в 1998 р відкрито прийом за спеціальністю “Економічна кібернетика”. У 1999 році вперше розпочато прийом на спеціальність “Системне програмування”.

Співробітники факультету ведуть активну наукову роботу в галузі комп’ютерних наук та інженерії, з яких головними напрямками є:

 • Машинна графіка і системи візуалізації
 • Методи і засоби комп’ютерного моделювання
 • САПР мікропрограмних пристроїв керування
 • Інформаційні системи
 • Контроль і діагностика ЕОМ
 • Масивно-паралельні моделюючі середовища та паралельне програмування
 • Комп’ютеризація технологічних процесів і систем

Навчання

На факультеті 4 кафедри:

 • Комп’ютерних наук
 • Прикладної математики та інформатики
 • Комп’ютерної інженерії
 • Філософії

На факультеті працює більше 60 викладачів, серед яких 75% мають наукові ступені кандидатів та докторів наук.

Кафедри здійснюють підготовку за наступними напрямами і спеціальностями:

Бакалаври:

 • 050101 Комп’ютерні науки
 • 050102 Комп’ютерна інженерія
 • 050103 Програмна інженерія
 • 020301 Філософія

Спеціалісти/магістри:

 • 7(8).02030102 «Релігієзнавство»
 • 7(8).05010202 «Системне програмування»
 • 7(8).05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»
 • 7(8).05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»
 • 7(8).05010104 «Системи штучного інтелекту»
 • 7(8).05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 • 7(8).05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»
 • 7(8).05010103 «Системне проектування»
 • 7(8).04030301 «Системний аналіз і управління»
 • 7(8).05010301 «Програмне забезпечення систем»
 • 7(8).05010302 «Інженерія програмного забезпечення»

Зовнішні зв’язки

Поглибленню і розширенню досліджень сприяє активне наукове співробітництво факультету з закордонними партнерами, у тому числі зі Штуттгарскім університетом (Німеччини), з яким укладено договори про наукове співробітництво. Міжнародні зв’язки здійснюються за наступними напрямками: наукове стажування викладачів; наукові дослідження за кордоном; обмін студентами в період практики; участь у наукових конференціях; творчі контакти із зарубіжними фірмами.