Факультет менеджменту

14-5-2015    Вступнику    1518   
Актуальну інформацію по факультету можна переглянути тут: http://donntu.edu.ua/fem

Заснування

Факультет менеджменту було створено в 2007 р. на базі факультету економіки і менеджменту, який був правонаступником інженерно-економічного факультету заснованого в травні 1969 р.

Професорсько-викладацький склад факультету складає 35 осіб серед яких: 4 – доктори наук, професори; 23 – кандидати наук, доценти; 8 – старші викладачі і асистенти.

Навчання

Кафедри факультету здійснюють підготовку бакалаврів по наступним напрямам: «Менеджмент», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці», «Соціологія».

Факультет менеджменту включає кафедри: менеджменту і маркетингу; міжнародної економіки; управління персоналом і економіки праці; економічної кібернетики; соціології і суспільно-гуманітарних наук.

Кафедра «Менеджмент і маркетинг» була утворена в лютому 2015 р. в результаті об’єднання «Менеджмент та господарське право» (рік створення 1968) і «Економіка підприємства та маркетинг» (рік створення 1927). Очолює кафедру д. е. н., проф. Захарова Оксана Володимирівна. Сьогодні на кафедрі працюють 10 викладачів, зокрема один професор, доктор економічних наук; четверо доцентів, кандидатів наук; двоє старших викладачів і троє асистентів. Кафедра готовить фахівців за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Маркетинг».

Кафедра «Міжнародна економіка» (колишня назва «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств») була створена в 1994 році. З 2014 року кафедру очолює д. е. н., проф. Попова Ольга Юріївна. На даний час на кафедрі працюють 7 викладачів, зокрема один професор, доктор економічних наук та 6 доцентів, кандидатів економічних наук. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародна економіка». З 2010 р. на кафедрі діє програма подвійного диплому, ініційована Донецьким національним технічним університетом та Університетом ім. Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина). Відповідно до її умов студенти мають можливість отримати одночасно два дипломи: диплом бакалавра міжнародної економіки українського зразка та німецький диплом бакалавра з менеджменту та економіки із взаємним визнанням оцінок.

m1
Кафедра «Управління персоналом та економіка праці» була утворена в 2004 р. Організаційну роботу з підготовки та відкриття нової кафедри очолила доктор економічних наук, професор Ірина Борисівна Швець, одним із наукових напрямів діяльності якої є економічні проблеми формування і використання людських ресурсів на промислових підприємствах. У 2005 р. кафедра здійснила перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (30 осіб), а в 2007 р. відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Кафедра готовить фахівців за спеціальностями «Управління персоналом та економіка праці» (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) і «Управляння соціальним закладом» (магістрів).

Кафедра «Економічна кібернетика» була утворена в 2012 р. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Румянцев Микола Васильович. Сьогодні на кафедрі працюють 5 викладачів, зокрема один професор, доктор економічних наук, три доцента та один старший викладач. На кафедрі здійснюється підготовка фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) за спеціальністю «Економічна кібернетика».

m2Кафедра «Соціологія і суспільно-гуманітарні науки» (колишня назва «Соціологія і політологія») була створена у 1991 р. Очолює кафедру доцент, кандидат філософських наук Гераськов Сергій Вадимович. На кафедрі працюють 5 доцентів, кандидатів наук. Кафедра забезпечує читання в ДонНТУ курсів із соціології, політології, психології і педагогіки, теорії та історії культури, а також спецкурсів для магістратури державного управління і для студентів економічних спеціальностей. У 2006 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку бакалаврів із напрямку «Соціологія».