Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами, що вступають для отримання ОС «бакалавр»  

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна форма

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

02 липня 2018 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

о 18.00 год. 25 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Для осіб, що проходять співбесіду

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год. 20 липня 2018 року

Строки проведення співбесід

21 – 23 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 год.

24 липня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18.00 год. 25 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12.00 год. 26 липня 2018 року

Для осіб, що складають вступні іспити

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год. 20 липня 2018 року

Строки проведення вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2018 року

Для осіб, що вступають за загальними Умовами

Закінчення прийому заяв та документів:

– за державним або регіональним замовленням

о 18.00 год. 
26 липня 2018 року

о 18.00 год. 
26 липня 2018 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

о 12.00 год.
11 серпня 2018 року

Для осіб, що складають вступні іспити та осіб, що вступають за загальними Умовами

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

– за державним або регіональним замовленням

не пізніше 18.00 год. 1 серпня 2018 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18.00.год.
2 серпня 2018 року

1 хвиля: 
не пізніше 18.00 год.
2 серпня 2018 року

2 хвиля: 
не пізніше 12.00 год. 13 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним або регіональним замовленням

не пізніше 18.00 години 6 серпня 2018 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

1 хвиля: не пізніше
16 серпня 2018 року

2 хвиля:
не пізніше 12.00 год. 29 серпня 2018 року

3 хвиля: не пізніше 
27 вересня 2018 року

не пізніше 12.00 год.
22 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

– за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12.00 год. 7 серпня 2018 року

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

1 хвиля: 
не пізніше 12.00 год.
17 серпня 2018 року

2 хвиля: 
не пізніше 12.00 год. 30 серпня 2018 року

3 хвиля
не пізніше 12.00 год.
28 вересня 2018 року

23 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб*

не пізніше 12.00 год. 18 серпня 2017 року.

* Особи, які претендують на переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні виконати умови до зарахування не пізніше 18.00 години 16 серпня 2018 року.

Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами, що вступають для отримання ОС «бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста:

Етапи вступної кампанії

Строки за формами навчання

денна форма

заочна форма

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

1 хвиля: 12 липня 2018 р.

2 хвиля: 08 серпня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів 

о 18.00 годині 24 липня 2018 року

1 хвиля: 24 липня 2018 р.

2 хвиля: 23 серпня 2018 р.

Строки проведення фахових випробувань

25–31 липня 2018 року

1 хвиля: 25–31 липня 2018 р.

2 хвиля: 27–28 серпня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше 12.00 год. 1 серпня 2018 року;

– не пізніше 12.00 год. 2 серпня 2018 року;

1 хвиля: не пізніше 12.00 год. 2 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 12.00 год. 29 серпня 2018 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше 07 серпня 2018 р.

– не пізніше 29 серпня 2018 р.

1 хвиля: не пізніше 07 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше29 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше 12.00 год. 10 серпня 2018 року,

– не пізніше 12.00 год. 30 серпня 2018 року;*


1 хвиля:
 не пізніше 12.00 год. 10 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 12.00 год. 30 серпня 2018 р.

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

– до 12:00 год. 08 серпня 2018 р.

 

* Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами, що вступають для отримання ОС «магістр»:

Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання  за усіма формами навчання для здобуття ступеня магістра, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії

Строки за формами навчання: денна, заочна

Початок прийому заяв та документів

1 хвиля: 09 липня 2018 р.

2 хвиля: 08 серпня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів 

1 хвиля: не пізніше 18:00 год. 26 липня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 12:00 год. 23 серпня 2018 р.

Строки проведення фахових випробувань

1 хвиля: 26–31 липня 2018 р.

2 хвиля: 27–30 серпня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

– за державним замовленням

не пізніше 12:00 год. 02 серпня 2018 р.

– за кошти фізичних та юридичних осіб

1 хвиля: не пізніше 12:00 год. 03 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 16:00 год. 30 серпня 2018 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним замовленням

не пізніше 16.00 год. 10 серпня 2018 р.

– за кошти фізичних та юридичних осіб

1 хвиля: 10 серпня 2018 р.

2 хвиля: 31 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням

– не пізніше 12.00 год. 11 серпня 2018 року,

– за кошти фізичних та юридичних осіб

1 хвиля: не пізніше 12.00 год. 11 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 12.00 год. 31 серпня 2018 року;*

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

– до 12:00 години 11 серпня 2018 р.

* Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією