Державне замовлення та відповідні ліцензовані обсяги
на спеціальностях, за якими  здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі повної загальної середньої  освіти
(термін навчання 3 роки, 10 місяців)
Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Код Назва Код Назва Ліцензо-
вані обсяги
Державне замовлення Ліцензо-
вані обсяги
Державне замовлення
03 Гуманітарні науки 033 Філософія Філософія 15   25  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економіка  50 5 40  
Інформаційні технології в економіці та менеджменті 40   40  
Міжнародна економіка 40   40  
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія Соціологія 20    
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування  Облік і оподаткування 30 5 45  
Оподаткування   20   45  
072 Фінанси, банківська справа та страхування  Фінанси, банківська справа та страхування  30 5 30  
073 Менеджмент  Менеджмент  280 4 160  
075 Маркетинг  Маркетинг  35   30  
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка підприємства 65 5 100  
10 Природничі науки 101 Екологія  Екологія 25 5 20  
Сільськогосподарська екологія 25   20  
103 Науки про Землю  Геологія 20 10 10  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Інженерія програмного забезпечення  100 8 100  
122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки  200 10 195  
123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерна інженерія  75 6 50  
Мобільні та вбудовані системи 75   50  
124 Системний аналіз Системний аналіз 35    
125 Кібербезпека Кібербезпека 30 10 35  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та інженерний дизайн обладнання сучасних виробництв 50 5 50  
Роботомеханічні системи та комплекси 50   50  
132 Матеріалознавство  Матеріалознавство  110   70  
133 Галузеве машинобудування  Обладнання сервісних підприємств 50   50  
Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв 75 5 75  
Проектування та експлуатація гірничих машин і комплексів 75 5 75 5
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  200 15 300  
144 Теплоенергетика  Теплоенергетика  100 5 50  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія 75 12 75  
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  75   75  
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  30   30  
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології та інженерія 30 5 25  
Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів 30   25  
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електроніка  50 5 50  
172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікації та радіотехніка  100 10 160  
18 Виробництво та технології 183  Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища 50 5 40  
184 Гірництво  Гірництво  415 14 340  
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій  60 10 60  
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека Цивільна безпека 30   30  
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 50   20  

ПЕРЕЛІК конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО) із ваговими коефіцієнтами за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки, 10 місяців)

 

Перший предмет ЗНО для всіх спеціальностей “Українська мова та література”.

Далі в залежності від спеціальності “профільний предмет” та “предмет на вибір” (дивіться таблицю):

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Профільний (другий) предмет ЗНО

Предмети ЗНО на вибір (третій)

033 Філософія

Філософія

Історія України

Математика  або Іноземна мова

051 Економіка 

Економіка

Математика

Географія або Іноземна мова

Інформаційні технології в економіці та менеджменті*

Історія України

Географія або Математика

054 Соціологія

Соціологія

Математика

Історія України або Іноземна мова

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Математика

Географія або Іноземна мова

Оподаткування*

Історія України

Географія або Математика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Математика

Географія або Іноземна мова

073 Менеджмент

Менеджмент

Математика

Географія або Іноземна мова

075 Маркетинг

Маркетинг

Математика

Географія або Іноземна мова

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

Математика

Географія або Іноземна мова

101 Екологія

Сільськогосподарська екологія*

Історія України

Географія або Математика

Екологія

Біологія

Хімія або Географія

103 Науки про Землю

Геологія

Математика

Фізика або Географія

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Математика

Фізика або Іноземна мова

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Математика

Фізика або Іноземна мова

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Математика

Фізика або Іноземна мова

Мобільні та вбудовані системи*

Історія України

Біологія або Математика

124 Системний аналіз

Системний аналіз

Математика

Фізика або Іноземна мова

125 Кібербезпека

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Математика

Фізика або Іноземна мова

131 Прикладна механіка

Технології та інженерний дизайн обладнання сучасних виробництв

Математика

Фізика або Іноземна мова

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство*

Математика

Географія або Історія України

133 Галузеве машинобудування

Проектування та експлуатація гірничих машин і комплексів

Математика

Фізика або Іноземна мова

Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв

Математика

Фізика або Іноземна мова

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Математика

Фізика або Іноземна мова

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Математика

Фізика або Іноземна мова

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*

Математика

Географія або Історія України

 

Системна інженерія

Математика

Фізика або Іноземна мова

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Математика

Фізика або Іноземна мова

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Математика

Хімія або Біологія

 

Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів*

Математика

Хімія або Географія

171 Електроніка

Електроніка

Математика

Фізика або Іноземна мова

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Математика

Фізика або Іноземна мова

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Математика

Фізика або Біологія

184 Гірництво

Гірництво

Математика

Фізика або Географія

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Математика

Географія або Історія України

281 Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Математика

Історія України або Іноземна мова

 

*  – Предмети ЗНО діють для не бюджетних конкурсних пропозицій

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти (з точністю до 0,01 та не менше 0,2 кожний);

П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього конкурсних предметів. Перемога у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «ДонНТУ» з певного конкурсного предмету дає можливість отримати до 20 балів до сертифікату ЗНО.

А – середній бал атестату про повну загальну середню освіту;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ДонНТУ» для вступу за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

К5*ОУ – встановлюється рівним 10 балів призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів МАН України 2018 року.

Остаточний КБ = (КБ) × РК × ГК × СК ×ПЧК

РК – регіональний коефіцієнт:
РК=1,0 (м.Київ);
РК=1,04 (Донецька, Луганська, Житомирська, Кировоградська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська обл. та переміщені ВНЗ);
РК=1,02 в усіх інших випадках.

ГК – галузевий коефіцієнт:
ГК=1,02 для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
ГК=1,0 в усіх інших випадках;

СК – сільський коефіцієнт:
СК=1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше 2 років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобути повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 2018 році;
СК=1,0 в усіх інших випадках;

ПЧК – першочерговий коефіцієнт:
ПЧК=1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних та педагогічних закладів;
ПЧК=1,0 в усіх інших випадках.

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

10

Природничі науки

101

Екологія

103

Науки про Землю

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

13

Механічна
інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Спеціальні умови для участі у конкурсному відборі

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2018 р. та Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2018 р. спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі на ОС «Бакалавр» на основі Повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування за результатами співбесіди або квотою-1 на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на закриту конкурсну пропозицію;
 • переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або ЗНО 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО і якщо не складали ЗНО з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО 2018 р., та/або ЗНО 2016, 2017 р. (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) до Університету відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 через Освітній центр «Донбас-Україна», відповідно до Додатку 2 до цих Правил.

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО і якщо не складали ЗНО з відповідних предметів) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав ЗНО).

Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Державне замовлення та відповідні ліцензовані обсяги
на спеціальностях, за якими  здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі диплому молодшого спеціаліста 
Спеціальність                    (спеціалізація/освітня програма) на 1 курс зі скороченим терміном навчання  2р. 10міс. на 3 курс з терміном навчання 1р. 10міс.
Код Назва Денна форма навчання  Заочна форма навчання Заочна форма навчання
Ліцензо-
вані обсяги
Державне замовлення Ліцензо-
вані обсяги

Ліцензо-
вані обсяги

033 Філософія 10   10
054 Соціологія 10   10
051 Економіка  120   120
071 Облік і оподаткування  30 5 30 30
072 Фінанси, банківська справа та страхування  20 5 20 20
075 Маркетинг  20   20
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства) 60   70 60
101 Екологія  30   15
103 Науки про Землю (Геологія) 10 5 10 10
121 Інженерія програмного забезпечення  75   50 75
122 Комп’ютерні науки  120 5
122 Комп’ютерні науки та інформаційні техноллогії   120
123 Комп’ютерна інженерія  50 2 20 50
125 Кібербезпека (Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки) 20 3 15
131 Прикладна механіка 90 5 50
133 Галузеве машинобудування 115 5 145 115
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  125 5 120 125
144 Теплоенергетика  50 5 75 50
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Системна інженерія) 65 3 50
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології   65
161 Хімічні технології та інженерія  50 5 45
171 Електроніка  50 5 50 50
172 Телекомунікації та радіотехніка  60 3 60
183  Технології захисту навколишнього середовища 35   20
184 Гірництво  100 40 120 100
193 Геодезія та землеустрій  50 3 50 50
281 Публічне управління та адміністрування (Адміністративнй менеджмент) 30   15

Конкурсний бал (КБ)= ФВ + Дд

де ФВ – оцінка за фахове вступне випробування за шкалою: «2» – «незадовільно»; «3» – «задовільно»; «4» – «добре»; «5» – «відмінно»;

 Дд – середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста, обчислений за чотирьохбальною шкалою.

Державне замовлення та відповідні ліцензовані обсяги
на спеціальності, за якими  здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
у ДВНЗ “ДонНТУ” за освітнім ступенем “магістр”
Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги за формами навчання Денна Заочна
Код Назва Денна Заочна Ліцензо-
вані обсяги
Державне замовлення Ліцензо-
вані обсяги
Освітньо-професійні програми
071 Облік і оподаткування  Облік і аудит 55 25 30 10
Оподаткування 25 3 15
072 Фінанси, банківська справа та страхування  Фінансово-економічна безпека 30 20 25 19 10
Страхування та управління ризиками 5   10
073 Менеджмент  Управління персоналом та економіка праці 400 200 200 4 100
Бізнес-адміністрування 200 4 100
075 Маркетинг  Маркетинг 20 20 20 3 20
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка підприємства 80 62 80 9 62
101 Екологія  Екологія 85 25 85   25
103 Науки про Землю  Геологія 20 0 20  
121 Інженерія програмного забезпечення  Інженерія програмного забезпечення 90 0 45 3
Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків 45 2
122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки 110 10 110 5 10
123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерна інженерія 95 20 50 6 10
Проектування мікросистем 45   10
131 Прикладна механіка  Мехатронні системи та комплекси в технології машинобудування 105 55 105 4 55
132 Матеріалознавство  Матеріалознавство 19 9 19   9
133 Галузеве машинобудування  Техніка переробки сировинних матеріалів 150 70 75 10 35
Мехатронне обладнання гірничих виробництв 75 10 35
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  190 55 190 9 55
144 Теплоенергетика  Теплоенергетика 40 20 40 5 20
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 110 0 110 4
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15 10 15   10
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічна технологія та інженерія 75 75 75 3 75
171 Електроніка  Електроніка  50 15 50 5 15
172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікації та радіотехніка  90 10 90 3 10
184 Гірництво  Розробка родовищ та видобування корисних копалин 170 176 60 16 55
Охорона праці в гірництві 60 15 55
Управління гірничими підприємствами 20 2 21
Шахтне та підземне будівництво 10 2 15
Збагачення корисних копалин 10 2 15
Маркшейдерська справа 10 5 15
193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій 61 11 61   11
263 Цивільна безпека Цивільна безпека 30 30 30   30
Освітньо-наукова програма
072 Фінанси, банківська справа та страхування  Фінанси і кредит 10 15 10   15
184 Гірництво  Розробка родовищ та видобування корисних копалин 15 15  

Конкурсний бал (КБ)= ФВ + Ін + ДВ + Дд

де ФВ – оцінка за фахове вступне випробування за 150 бальною шкалою;

Ін – оцінка вступного іспиту з іноземної мови за 100 бальною шкалою;

ДВ – оцінка додаткового вступного випробування (для осіб, що вступають за спорідненою в межах галузі знань спеціальністю цей бал приймається рівним Дд×1,5) за 150 бальною шкалою;

Дд – середній бал додатку до диплома раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за 100 бальною шкалою.