Програми вступних випробувань (бакалаври) на основі повної загальної середньої освіти”

Бакалаври: Термін навчання «1 роки 10 місяців»

033 Філософія 131 Прикладна механіка
071 Облік і оподаткування 133 Галузеве машинобудування
072 Фінанси, банківська справа та страхування  144 Теплоенергетика
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
103 Науки про Землю

171 Електроніка

121 Інженерія програмного забезпечення 172 Телекомунікації та радіотехніка
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  193 Геодезія та землеустрій
123 Комп’ютерна інженерія  144 «Теплоенергетика»
 184 Гірництво 141 “Електроенергетика”

 

Бакалаври. Термін навчання «2 роки 10 місяців»

033 Філософія 131 Прикладна механіка
051 Економіка  073 Менеджмент
071 Облік і оподаткування 133 Галузеве машинобудування

072 Фінанси, банківська справа та страхування (неспорідненні)

 144 Теплоенергетика
 075 Маркетинг  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
101 Екологія 161 Хімічні технології та інженерія
103 Науки про Землю

171 Електроніка

121 Інженерія програмного забезпечення 172 Телекомунікації та радіотехніка
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
123 Комп’ютерна інженерія  193 Геодезія та землеустрій
144 «Теплоенергетика» 141 “Електроенергетика”
184 Гірництво  

 

Програми вступного випробування (спеціалісти/магістри)

(оновлено 01.04.2017)