ДонНТУ » Вступнику » Архів 2017

Зарахування на основі диплому молодшого спеціаліста


Зараховані  на 1 курс денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Переглянути

Зараховані  на 1 курс  денної форми навчання за спеціальностями за державним замовленням

Переглянути

Зараховані  на 3 курс денної форми навчання за спеціальностями за державним замовленням

Переглянути

Зараховані  на 3 курс денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб 

Переглянути

Зараховані  за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Заочна форма навчання 3 курс

Заочна форма навчання 1 курс

Списки рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб для вступників для отримання освітнього ступеня “бакалавр” на основі диплому молодшого спеціаліста за денною та заочною формою навчання

Оригінали документів надати до Приймальної комісії до 29.08.17

Зарахування на основі атестату


Зараховані на місця державного  замовлення для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі атестату (за денною та заочною формою)

Рекомендовані для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі атестату за кошти фізичних та юридичних осіб 

Денна форма навчання

Оригінали документів надати до Приймальної комісії до 12.00 30.09.17

Заочна форма навчання

Оригінали документів надати до Приймальної комісії до 12.00 23.08.17

Відомості щодо кількості вакантних місць державного замовлення у розрізі спеціальностей, спеціалізацій та конкурсних пропозицій за підсумками зарахування вступників на місця державного замовлення (ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти, денна форма навчання*)

Прийом оригіналів документів для участі в конкурсі до 14.00 17.08.17

Перелік осіб, що претендують на вакантні бюджетні місця 

Переглянути

Обсяг державного замовлення


на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 р.

Вступна кампанія (магістри)


Зараховані за ОС “магістр” за державним замовленням

Денна форма навчання

Зараховані за ОС “магістр” за кошти фізичних та юридичних осіб 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб  для вступу для здобуття освітнього ступеня магістра 

Оригінали документів надати до приймальної комісії до 30.08.17

Зустріч