Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до вищих навчальних закладів України для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

 1. Спеціальні умови на зарахування за співбесідою при конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

 

 1. Спеціальні умови на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або 2017 року при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:
 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

 

 1. Спеціальні умови на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до ДВНЗ «ДонНТУ» мають громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 1 січня 2017 року. Порядок прийому таких осіб регламентується Додатком 2 до Правил прийому.

 

 1. Спеціальні умови на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти мають особи:
 1. Спеціальні умови на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти мають:
 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

 

 1. Спеціальні умови на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Правилами (сюда ссілку §9 цього розділу), якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію мають особи:
 • діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти
 • особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 1. Спеціальні умови на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб мають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
 2. Спеціальні умови на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти мають особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певної адміністративно-територіальної одиниці, за кошти місцевого бюджету якого здійснюється фінансування державного замовлення, при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.

 

Право підтверджується оригіналами документів.

Право на першочергове зарахування для отримання освітнього ступеня «бакалар» при вступі на основі диплому молодшого спеціаліста мають:

 

 Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від 1 до 4;
 • за середнім балом додатка до документа про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста від більшого до меншого.

 

За рівності показників, визначених вище,  право на першочергове зарахування, мають:

 • переможці та призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад, затверджених наказом МОН України (підтверджується відповідними документами);
 • особи, які з фахового вступного випробування мають більшу кількість балів.

 

Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною вище та підтверджується оригіналами документів.

Право на першочергове зарахування для отримання освітнього ступеня «магістр» мають:

 

За рівними показниками   (конкурсний бал, пріоритетність заяви),  право на першочергове зарахування мають:

– переможці та призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад, затверджених наказом МОН України (підтверджується відповідними документами);

– особи, що мають наукову публікацію у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України (підтверджується відповідними документами);

– особи, що приймали участь у наукових конференціях за останні 2 роки навчання (підтверджується тезами доповідей);

– особи, які мають рекомендацію випускної кафедри;

– особи, які з фахового вступного випробування мають більшу кількість балів.

 

 

Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною вище та підтверджується оригіналами документів.