ПЕРЕЛІК іспитів при вступі до ДВНЗ “ДонНТУ” через освітній центр “Донбас- Україна” для здобуття освітнього ступеня “бакалавр”

ПЕРЕЛІК
іспитів при вступі до ДВНЗ “ДонНТУ” через освітній центр “Донбас-Україна” для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” 
Шифр Галузі галузь знань код спеціаль-ності Найменування спеціальності іспити
1 2 3
укр.мова та літ історія України  географія математика
3 Гуманітарні науки 033 Філософія о о о  
05 Соціальні та поведінкові    науки 051 Економіка о о   о
054 Соціологія о о о  
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування о о   о
072 Фінанси, банківська справа та страхування о о   о
073 Менеджмент о о о  
075 Маркетинг  о о   о
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність о о о  
10 Природничі науки 101 Екологія о о   о
103 Науки про Землю о о   о
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення о о   о
122 Комп’ютерні науки о о   о
123 Комп’ютерна інженерія  о о   о
125 Кібербезпека о о   о
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка о о   о
132 Матеріалознавство о о   о
133 Галузеве машинобудування о о   о
136 Металургія о о   о
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка о о   о
144 Теплоенергетика о о   о
15 Автоматизація та приладобу-дування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології о о   о
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка о о   о
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія о о   о
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка о о   о
172 Телекомунікації та радіотехніка о о   о
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища о о   о
184 Гірництво о о   о
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій о о   о
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування о о о  
               
  примітка:  о –  обов’язковий іспит        

Для вступників додано додаткові бюджетні місця по мірі звернення

Контакти гуртожитків м. Покровськ (Красноармійськ)

099-400-71-74 М-н “Южний”, 7А
099-400-71-84 М-н “Южний” 14А
099-400-71-65 вул. 8 березня

01.07.16-11.07.16 – центр працює в консультаційном режимі

12.07.16-20.09.2016 – річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, з 12 липня по 20 вересня 2016 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що надаються до Освітнього  центру «Донбас  Україна» у  ДВНЗ  «Донецький національний технічний університет»

  1. – заява (для повнолітніх Заявників) (бланк можна отримати у Центрі);
  • заява батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).
  1. Документи (оригінал та копія), що посвідчують особу:
  • свідоцтво про народження (для осіб, які не мають паспорт громадянина України) або паспорт громадянина України;
  • документ, який підтверджує, що місцем проживання є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) відповідно до переліку, що додається (паспорт громадянина України Заявника із реєстрацією або, за відсутності у Заявника паспорта або відмітки реєстрації у ньому – паспорт громадянина України із реєстрацією батьків (одного з батьків) або інших законних представників);
  1. Декларація з наклеєною на неї фотокарткою (бланк можна отримати у Центрі);
  2. Інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.
  3. дві фотокартки 3х4 для оформлення особової справи.

 

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу звіряє копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали  документів повертаються Заявнику.