Звертаємо увагу вступників на здобуття ОКР "спеціаліст/магістр", що після отримання рекомендацій 10 серпня треба надати до Приймальної коміссії орігінали дипломів та додатків до 16-00 13 серпня 2015 р.

Зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ”від 31.07.2015 р.


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 24 липня 2015 року(до 18.00)
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань 02 серпня 2015 року(до 18.00)
Строки проведення вступних випробувань 25 липня – 31 липня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих не пізніше 12.00 6 серпня 2015 року
Виконання вступниками вимог до зарахування
  • на місця державного замовлення
  • на повну оплату
  • не пізніше 18.00 10 серпня 2015р.
  • не пізніше 18.00 15 серпня 2015 р.
  • не пізніше 14.00 10 серпня 2015р.
  • не пізніше 14.00 12 серпня 2015 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 11 серпня 2015 року;за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 17 серпня 2015 року за державним замовленням – не пізніше 14.00 12 серпня 2015 року;за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 14 серпня 2015 року
Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення не пізніше 18.00 12 серпня 2015 р. не пізніше 18.00 13 серпня 2015 р.
Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра за іншими напрямами підготовки проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 30 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 31 серпня 2015 року
Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2015р.
17 серпня 2015р.*
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2015р.
23 серпня 2015 р.*
Строки проведення вступних випробувань 25 липня – 6 серпня 2015р.
25 серпня – 27 серпня 2015р.*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 10 серпня 2015р.
Не пізніше 18.00 28 серпня 2015р.*
Термін виконання вимог до зарахування не пізніше 16.00 13 серпня 2015р.
Не пізніше 14.00 29 серпня 2015р.*
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 16.00 14 серпня 2015р.;за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 16 серпня 2015р.
за державним замовленням – не пізніше 16.00 29 серпня 2015р.;*за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 31 серпня 2015р.*
* — на вільні місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету України, і вільні місця в межах ліцензійного обсягу.

Кількість поданих заяв на 29.07.2015

Денна форма навчання
Перелік напрямків підготовки для здобуття ступеня бакалавра у базовий ДонНТУ (денна форма навчання, нормативна)
Код, назва напрямку підготовки, спеціалізація Ліцензований обсяг Державне замовлення (кільк. місць) подано заяв за пріоритетом 1
Гірничий факультет
Факультет економіки
Факультет енергетики та металургії
Факультет комп'ютерних інформаційних технологій, автоматики,електроніки і радіотехніки
Факультет комп'ютерних наук і технологій
Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій
Факультет менеджменту
Перелік напрямків підготовкидля здобуття ступеня бакалавра у базовий ДонНТУ (денна форма навчання, на 2-й курс)

Код, назва напрямку підготовки, спеціалізація

Ліцензований обсяг

Державне замовлення (кільк. місць)

подано заяв

Гірничий факультет
Факультет економіки
Факультет енергетики та металургії
Факультет комп'ютерних інформаційних технологій, автоматики,електроніки і радіотехніки
6.050201 "Системна інженерія"

110

50

2

6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

95

40

0

6.050802 "Електронні пристрої та системи"

50

11

0

6.050903 "Телекомунікації"

90

50

2

Факультет комп'ютерних наук і технологій
Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій
6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

120

38

0

6.050502 "Інженерна механіка"

100

33

10

6.050503 "Машинобудування"

355

50

7

6.051301 "Хімічна технологія"

110

41

1

Факультет менеджменту

Перелік напрямків підготовкидля здобуття ступеня бакалавра у базовий ДонНТУ (денна форма навчання, на 3-й курс)

Код, назва напрямку підготовки

Ліцензований обсяг

Державне замовлення (кільк. місць)

подано заяв

Факультет енергетики та металургії
Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій
Заочна форма навчання
Перелік напрямків підготовкидля здобуття ступеня бакалавра у базовий ДонНТУ (заочна форма навчання, нормативна)
Код, назва напрямку підготовки, спеціалізація Ліцензований обсяг Державне замовлення (кільк. місць) подано заяв
Гірничий факультет
Факультет економіки
6.030501 "Економічна теорія" 30 0 0
6.030504 "Економіка підприємства" 75 5 5
6.030508 "Фінанси і кредит" 50 0 3
6.030509 "Облік і аудит" 35 0 0
Факультет енергетики та металургії
6.050401 "Металургія" 160 0 1
6.050403 "Інженерне матеріалознавство" 70 0 1
6.050601 "Теплоенергетика" 95 5 1
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" 170 5 0
6.050702 "Електромеханіка" 75 5 0
Факультет комп'ютерних інформаційних технологій, автоматики,електроніки і радіотехніки
6.050201 "Системна інженерія" 50 0 0
6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" 50 3 4
6.050802 "Електронні пристрої та системи" 25 0 0
6.050903 "Телекомунікації" 55 0 0
Факультет комп'ютерних наук і технологій
Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій
Факультет менеджменту
6.030502 "Економічна кібернетика" 100 0 0
6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" 30 0 1
6.030601 "Менеджмент" 60 0 2
6.030507 "Маркетинг" 25 0 0
Перелік напрямків підготовкидля здобуття ступеня бакалавра у базовий ДонНТУ (заочна прискрена форма навчання)
Код, назва напрямку підготовки, спеціалізація Ліцензований обсяг Подано заяв
Гірничий факультет
Факультет економіки
Факультет енергетики та металургії
Факультет комп'ютерних інформаційних технологій, автоматики,електроніки і радіотехніки
6.050201 "Системна інженерія" 50 3
6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" 50 6
6.050802 "Електронні пристрої та системи" 25
6.050903 "Телекомунікації" 55
Факультет комп'ютерних наук і технологій
Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій
Факультет менеджменту
6.030502 "Економічна кібернетика" 25
6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" 20
6.030601 "Менеджмент" 40 5
6.030507 "Маркетинг" 25

Вступникам на здобуття ОКР “Спеціаліст” та “Магістр” 2015 р.  (3-8-2015)

vk

Звертаємо увагу вступників на здобуття ОКР “спеціаліст/магістр”

, що після отримання рекомендацій 10 серпня треба надати до Приймальної коміссії орігінали дипломів та додатків до 16-00 13 серпня 2015 р.

Шановні абітурієнти!  (2-8-2015)

vk

Нагадуємо, що рекомендації на зарахування на здобуття окр”спеціаліста/магістра” відбудеться 10 серпня, заміна копій на орігінали – до 13 серпня

Зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ”від 31.07.2015 р.

Dear foreign applicants!  (28-7-2015)

We regret to tell you that State Higher Educational Establishment “Donetsk National Technical University” had to terminate its work in the city of Donetsk due to the complicated social, political and military situation there.

At present, we are located in the town of Krasnoarmeisk in Donetsk region, where we are not capable of enrolling foreign students at Donetsk National Technical University in the academic year of 2014/2015 .

However, we anticipate that we will see you as our students after the military conflict in Donetsk is over.

Подяка  (27-7-2015)

Студенти факультету комп’ютерних наук і технологій ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» виражають щиру подяку Марії Шевченко з блоку П. Порошенка та Юрію Іллічу Прилипко, депутату Ірпінської міської ради, за допомогу у виготовленні дипломів про здобуті кваліфікації.

Відеороліки факультета МЕХТ  (17-7-2015)

Вітаємо з нагородою!  (17-7-2015)

it_universe_logo

Студентку факультету комп’ютерних інформаційних технологій, автоматики, електроніки та радіотехніки Вікторію Кабакчей наказом Міністерства освіти і науки України відзначено дипломом II ступеня як переможця Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційних технологій «IT-Universe».

Висловлюємо наші найкращі побажання, Вікторіє!

Льготній категорії абітурієнтів: перелік документів для вступу.  (16-7-2015)

vk

Категорії осіб, які мають право на вступ поза конкурсом відповідно до пункту 10.1 Правил прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” у 2015 році році зі змінами

Урочиста церемонія вручення дипломів випускникам  (16-7-2015)

Вручення дипломів ДонНТУ

Студентські роки – чудова пора в житті кожної людини. Це час, що ніколи не забувається, і спогади про який з кожним роком стають все дедалі теплішими. Час, наповнений не лише вивченням різноманітних дисциплін, написанням курсових і лабораторних робіт, безліччю екзаменів, лекційних і практичних занять, але й чудовими моментами, спілкуванням з одногрупниками та просто своєю неповторною атмосферою. Після п’яти років навчання для випускників настає один із найважливіших моментів усього їх студентського життя – вручення дипломів.

Отож, днем, на який усі так чекали, в Донецькому національному технічному університеті стало 15 липня 2015 року, коли у великій актовій залі студентам КІІ та ДонНТУ вручили завітний документ.

Слідкувати за ходом вступної кампанії можна тут  (13-7-2015)

vk

Інформаційна система Конкурс
http://vstup.info/2015/i2015i202.html#vnz

Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами  (12-7-2015)

vk

з 10 липня до 28 серпня – з 9.00 до 16.00

11, 18, 25 липня, 01 серпня з 9.00 до 14.00

24, 31 липня, 8, 12,13,15 серпня, – з 9.00 до 18.00

Вихідні дні: 12, 19, 26 липня; 2, 9, 16, 22, 23 серпня 2015 року

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки: